Lokallagsleder Stine Benjaminsen Nygård i Politiets Fellesforbund Sør-Øst skriver om nærpolitireformen og hvordan gjennomføringen av denne oppleves. Det er forståelig at en så omfattende reform kan oppleves vanskelig. Politiet opplever økte krav på alle områder, samtidig som det skal leveres på reformarbeidet.

Vi som var med på å vedta nærpolitireformen i Stortinget, har hele veien hatt en ambisjon om å gjøre dette på en måte som ikke skal gå utover politiets samfunnsoppdrag. Derfor bevilges det blant annet penger særskilt til reformarbeidet, uavhengig av bevilgningene til politiet for øvrig.

Nærpolitireformen er en helt nødvendig reform. Organiseringen av norsk politi og beredskapen i landet fikk en knusende dom av 22. juli-kommisjonen og Politianalysen. Noe måtte gjøres. Resultatet av dette er en historisk reform av norsk politi som vi ikke har sett siden 1937, da politiet ble underlagt staten. Reformen ble lagt frem av regjeringen i 2015 og vedtatt med bredt flertall på Stortinget, mot Senterpartiets stemmer.

LES OGSÅ: Krever avklaring fra Ap om politiets operasjonssentral

Mye står igjen

Nå pågår arbeidet med reformen for fullt. Selv om vi har kommet langt både med tanke på å redusere antall politidistrikt, og besluttet å slå sammen lensmannskontor, er vi langt fra i mål. Og resultatene vil heller ikke komme over natten. Vi har likevel tro på at dette vil gi oss mer politi ute der folk er.

Det ser vi i områder som tidligere har slått sammen lensmannskontorer: I Trøndelag har det blitt mer synlig politi etter at Malvik lensmannskontor ble flyttet til Værnes. Dette fordi man la ned et lensmannskontor som hadde begrensede åpningstider, men samtidig krevde mye ressurser. Det samme skjedde i Nordland da Sørfold lensmannskontor ble lagt ned. Distriktet fikk en bedre polititjeneste fordi politiet gikk fra å være på kontor til å kjøre operativt ute i felt. Dette er også tanken bak endringene som gjøres i forbindelse med reformarbeidet i dag. Vi skal gå fra kontortid til responstid.

LES OGSÅ: Vil jobbe for å få hele Politihøgskolen til Vestfold

Får mer penger og utstyr

Regjeringen har i årets budsjett tatt hensyn til budsjettsituasjonen i politidistriktene. Det ble bevilget 300 millioner kroner i friske midler som ble fordelt til politidistriktene. Politidistrikt Sør-Øst fikk over 30 millioner kroner av disse midlene, og i denne regjeringsperioden har Sør-Øst politidistrikt fått 97 nye stillinger.

I tillegg kommer regjeringens satsing på utstyr til politiet, som også har vært en viktig prioritet.  Sør-Øst får i år 2,3 millioner kroner til mobiler og PC-er og totalt syv nye biler. Regjeringen har også bestilt tre nye politihelikoptre som vil kunne frakte beredskapstroppen raskt rundt i hele landet.

Vi er ikke uenige i at politiet har stramme driftsrammer. Det er nettopp derfor det i år ble bevilget mer penger. Politiet har fått mye ressurser sammenlignet med andre samfunnsinstitusjoner, og kommer til å fortsette å få ressurser dersom denne regjeringen får fortsette.

LES OGSÅ: Hittil i år har politiet hatt 700 oppdrag av den typen du aldri hører om. Og det blir bare mer av det

Vi skal også nå målet om to politifolk per 1000 innbygger innen 2020. Dette betyr at vi skal ha minst 1500 flere politistillinger de neste tre årene. Høyre satser på politiet, for vår felles trygghet. Samtidig er det viktig å huske på at man ikke kan vedta trygghet  – den må skapes av dyktige polititjenestemenn og – kvinner over det ganske land. Politireformens mål er å gi rammer som gir oss flere politifolk, og færre kontorfolk.