Maria Karine Aasen-Svensrud skriver i TB 9. juni at alle skal få mulighet til å delta i arbeidslivet, men er tydeligvis ikke klar over hvor mange som vil falle ut av arbeidslivet dersom denne muligheten blir fjernet.

ByPost har i dag 67 medarbeidere. Over 80% av disse har kommet via et arbeidstreningstiltak. Vi tok mot til oss og ga folk en sjanse, selv om vi ikke hadde skapt behovet for deres arbeidskraft enda. I perioden de hospiterte eller var midlertidig ansatt dukket derimot behovet opp, og ansettelsen ble fast.

I ByPost lever vi av å levere post 7-11 og hente post 13-18. Får Aasen-Svendsrud gjennomslag, vil vi ikke lenger kunne tilby jobbtrening eller midlertidige ansettelser. Vi vil heller ikke kunne tilby fast jobb i variable stillingsbrøker.

Hun skriver at alle skal med, og virkemidlene er å fjerne den generelle adgangen til midlertidig ansettelser og til å bruke arbeidskontrakter uten lønn (praksisplasser) mellom oppdrag. Hun skriver derimot ingenting om hvordan hun skal skape arbeidsplasser, men det har vi gjort 66 ganger!