Samtidig er det aller viktigste i en god skole er en god lærer, vi husker alle den ekstra gode læreren som utgjorde en forskjell i et enkelt fag, eller i skolehverdagen som helhet, da vi selv vokste opp. Derfor har Høyre de siste fire årene etterutdannet tre ganger så mange lærere som før, stilt høyere opptakskrav til lærerhøyskolen og gjort lærerutdanningen om til en mastergrad. Lærere har en av Norges viktigste jobber, og derfor skal de satses på.

LES OGSÅ: Vestfold-elevene har mindre fravær

Ikke alle gode og effektive tiltak koster penger og fraværsgrensen er et godt eksempel på det. Selv ikke verdens beste lærer kan undervise en elev som ikke er på skolen. Derfor er det viktig at vi stiller krav til at elevene faktisk møter opp på skolen.

Fraværsgrensen stiller det kravet, og det har vi sett effekten av i et helt år. Allerede i september i fjor meldte lærere om at klasserom som før var halvtomme, nå var fulle av elever.

LES OGSÅ: En skole tilpasset hver elev

Satse på skolen

Norge er et land med små forskjeller, men skal vi utjevne de sosiale forskjellene som er, må vi sikre at alle barn og unge får en god skolegang. Skolepolitikk er den beste sosialpolitikken. Elever som lærer mer er også bedre rustet for arbeidslivet, og det å få seg en trygg jobb som voksen. Derfor vil Høyre satse på skolen, og sikre at elevene får nok og god undervisning.

LES OGSÅ: Skole og omsorg, ikke skattekutt

I fjor høst innførte derfor regjeringen en fraværsregel som sier at man ikke kan ha mer enn 10 prosent udokumentert fravær for å få karakter i et fag. I tillegg er det en skjønnsgrense opp mot 15 prosent, hvor rektor kan vurdere om det likevel er grunnlag for å gi karakter i faget.

I alle landets fylker går nå fraværet ned som følge av dette. Her i Vestfold er antallet fraværsdager per elev redusert med 40 prosent. I tillegg går antall fraværstimer ned med 28 prosent. Det er utvilsomt viktig for læringen at elevene er på skolen. Når fraværet går ned gjør det at elevene lærer mer.

LES OGSÅ: Verdens beste lærere

Mange fryktet at fraværsgrensen ville føre til at flere elever ikke fikk karakter i fag og at flere sluttet i videregående. Tallene viser det motsatte. Fra 2016 til 2017 gikk andelen elever som mangler vurdering i minst et fag falt fra 3,2 til 3,1 prosent. Det viktigste argumentet mot fraværsgrensen er dermed tilbakevist.

Svake elever trenger grensen

Å stille krav er å bry seg. De som kanskje trenger fraværsgrensen mest, er de som sliter med motivasjonen for å dra på skolen. Da det ikke fantes noen krav om at man måtte stille opp på skolen, er det ikke vanskelig å forstå at mange valgte å komme en time senere eller ta en dag fri.

Vi gjør elevene en bjørnetjeneste hvis vi ikke stiller krav til oppmøte, og derfor er fraværsgrensen så viktig. Ikke alle gode og effektive tiltak koster penger, og fraværsgrensen er et godt eksempel på det. Dette er nye ideer og bedre løsninger i praksis – som alle er tjent med.

LES OGSÅ: Flere helsesøstre!

Norge trenger en regjering som tar skole- og utdanningspolitikk på alvor. Høyre har gjort mange viktige grep de siste fire årene. Vi har forbedret lærerutdanningen, ansatt flere helsesøstre og innført en fraværsgrense som nå fungerer, men vi er ikke i mål enda. Etter valget skal vi fortsette å skape verdens beste skole.