Nøtterøyalternativet er klart det mest skånsomme og beste miljøalternativet av de fremlagte forslagene, samtidig mener jeg at Bane Nor her tar de mest hensynsfulle grep som ivaretar beboere/boliger på en god måte.

En trasé over Ringveien vil gi all biltrafikk god fremkommelighet, videre vil en bro over Kanalen gi alle fritidsbåter og gjestetrafikk uhindret passering.

Bl.a. vil «Kysten», vår egen turistbåt, fint kunne seile under en bro over kanalen, seilbåter og andre båter med en mastehøyde på 20 meter vil fint kunne passere, og alle de verneverdige båtene som har tilhold på ubåtstasjonen vil ikke ha noen problemer med å passere under en bro over Kanalen. Større båter må enten legge til ved Ørsnes eller seile inn Vestfjorden om de skal legge til ved Tønsberg brygge.

LES OGSÅ: Gigantbru foran Slottsfjellet eller rasering av mange boliger på Nøtterøy. Dette kan bli fremtidens jernbane ut fra Tønsberg

For en tid siden var Hurtigruten på besøk, seilte inn og ut Vestfjorden og la til ved Tønsberg brygge, uten vanskeligheter.

Området der den nye stasjonen vil komme kan gi Tønsberg en ny vitalitet med potensialet som her ligger.

For meg er det vanskelig å skjønne den manglende støtten fra det politiske miljø i Tønsberg og på Nøtterøy til planleggingsansvarlig Hanne Sophie Solhaug i Bane Nor, som har som oppgave fra Stortinget å gjennomføre den planlagte Intercity-forbindelsen, slik den er tenkt, på den beste måten.

LES OGSÅ: Petter Berg om Bane Nors spill om jernbanen: – Vi går ikke med på det opplegget der

Jernbanen skal gå fra by til by, med sentralt plasserte stasjoner, med den beste kommunikasjonen til annen offentligtransport, slik at det fremtidige målet om at flest mulig kan bruke toget på en god og vennlig måte blir oppfylt.

Det er fortsatt vanskelig for meg å forstå det politiske miljøs knefall for gruppen «Skrik og Skrål», som stort sett er imot alt, som nesten alltid mangler forståelse og kunnskap. Det vil jo være utrolig dårlig politisk behandling om staten må bestemme hva som er best for vårt område, Tønsberg jernbanestasjon og linjeføringen her.

LES OGSÅ: Bane Nor gjør alvor av truslene: Ber staten om å gripe inn i jernbanesaken

Når det gjelder broer, kan jeg ikke skjønne motstanden mot å bygge broer for transport og fremkommelighet, broer bygges over det hele land, som sikrer både økonomi, bosted og utvikling. Personer med gangsyn og godt bondevett vil forstå dette. De som mener broer raserer miljøet der de bygges, snakker jo mot fornuft. Broer blir jo ofte en fin del av miljøet der de bygges. Med så mange gode og flinke arkitekter vi har, er det enkelt å finne løsninger vi fint kan leve med.