Ikke nok med det: Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) sendte denne uken ut forslag om å presisere dette enda tydeligere.

LES OGSÅ: Ap for et trygt og ryddig arbeidsliv

Vi skal sørge for at de seriøse aktørene vinner, og at faste ansettelser med forutsigbare lønns- og arbeidsvilkår blir hovedregelen også innenfor bygg- og anleggsbransjen.

Det har særlig vært et problem i denne bransjen at selskaper opererer med faste ansettelser, men uten lønn mellom oppdrag. I tillegg vil Høyre stramme inn på bruken av innleie, som også har vært et problem i bygg og anlegg.

Liv og lære

Dagbladet avslørte nylig at Høibergs egen partileder, Jonas Gahr Støre, hadde investert millioner i et byggeprosjekt som nettopp utnytter regelverket for å unngå faste ansettelser. I tillegg til at firmaene opererte med kontrakter for arbeiderne uten lønn mellom oppdrag. Samtidig snakker Arbeiderpartiet om at dette vil man ikke ha i arbeidslivet.

Arve Høiberg skriver at de vil stille krav om at det offentlige skal bruke firmaer med lærlinger. Det er veldig bra! Det har Høyre sørget for at regjeringen vedtok for over to år siden.

LO og NHO var med på å utforme denne strategien og er med i arbeidet med å følge den opp. Nettopp fordi Høyre er opptatt av å arbeide sammen med partene i arbeidslivet om å løse de utfordringene vi står overfor.

A-krimsenter

Kampen mot arbeidslivskriminalitet og useriøse aktører i arbeidslivet er svært viktig. Regjeringen satser på dette, og denne måneden åpnet arbeidsministeren nytt a-krimsenter i Tønsberg. I senteret skal Arbeidstilsynet, Politiet, Nav og Skatteetaten jobbe sammen for å bekjempe arbeidslivskriminalitet i regionen vår. Det er godt nytt for seriøse bedrifter og dårlig nytt for kriminelle.

Høyre bygget ned terskelen inn arbeidslivet for dem som står utenfor med å innføre mulighet for midlertidig ansettelse i inntil tolv måneder. Med strenge begrensninger, for å sikre at det er et springbrett inn i arbeidslivet.

Det Høiberg ikke nevner er at Høyre har strammet inn på reglene for hvor lenge man kan være midlertidig ansatt. Under Ap-regjeringen var det fire år. Med Høyre er det tre år.

I tillegg strammer vi inn bruken av midlertidige ansettelser i staten. Dette fordi Høyre mener faste ansettelser skal være hovedregelen i arbeidslivet.