Fylkesmannsembetet ble lagt til Tønsberg. De to fylkene skal slås sammen og ha én fylkesmann. Da må noen flytte eller pendle.

Det var faglige sterke grunner for at Fylkesmannen skal sitte i Tønsberg. I denne «avkroken», som det ble sagt, er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og politiets hovedkvarter og alarmsentral for Telemark, Vestfold og Buskerud plassert. Buskerud valgte en annen region å slå seg sammen med. Trist.

Telemark og Vestfold som kanskje skal hete Skagerak, skal bli en enhet, en region. Vi skal jobbe sammen. Skaffe jobber sammen, markedsføre regionen sammen og være en enhet.

Hvordan skal man i en region der Grenlands ledere til de grader overreagerer kunne bli en enhet sammen med dem som bor i Vestfold, og ikke minst i Tønsberg, avkroken, som er utpekt som fiende nummer 1?

LES OGSÅ: Det rant over for Telemark-politikerne da fylkesmannen havnet i Vestfold. Slik svarer Petter Berg

Hvorfor skal det være av så stor viktighet hvor en regions administrasjon skal sitte? Det må da være lagt viktigere å fokusere på infrastruktur, helsetilbud som sykehus og aldershjem, næringsutvikling innen industri og turisme og beredskapstilbud som politi og redningsetater.

Dyrere og lite praktisk

Det sies at det er en tragedie at 100 ansatte ved Fylkesmannens kontor i Skien skal pendle til Tønsberg eller søke seg nye jobber i Grenland. Tragedien hadde vel vært like stor om 125 ansatte i Tønsberg måtte pendle til Skien.

En avdeling av Fylkesmannens virksomhet skal legges til Skien. Det er kanskje plasteret på såret. Typisk norsk å spre noe av virksomheten. Dyrere og lite praktisk, men det skaffer velgere og tilfredsstiller noen få.

Så skal de to fylkenes fylkesting bestemme hvor regionens hovedstad skal ligge. Det vil si hvor fylkestinget skal ligge. Det blir imidlertid ikke en hovedstad av den grunn. Det skal bli artig å se om innbyggertallene blir det avgjørende, eller om «avkroken» får flest stemmer.

LES OGSÅ: Forlik på Stortinget - Vestfold blir slått sammen med Telemark

Demokratiets regler om flertall burde være det avgjørende, men en slik plassering er mer symbolsk enn praktisk. Og så kan den falle helt bort om dette administrative nivået en gang sløyfes.

Dersom «regionstinget» skulle bli plassert i Skien, burde Tønsberg kommune sikre seg dagens fylkeshus som sitt nye rådhus. Da fikk man i det minste en bystyresal som ikke minner om et klasserom.

Store muligheter

Den nye regionen får to hovedbyer, Skien og Tønsberg. Begge må utvikles hver for seg med sine spesialiteter. Vi må slutte å sutre og ta opp kortet om at alt skal endres om det blir ny regjering til høsten. Er beslutningen tatt så er den tatt.

Telemark og Vestfold er en unik enhet med utviklet næringsvirksomhet, landbruk, turisme og ikke minst en fantastisk natur. Kulturhistorien har lange aner i regionen. For de fleste i regionen er det kort vei til det meste.

Til sammen er det ingen som kan slå oss, om vi bare samarbeider og ikke stirrer oss blinde på vår egen navle. 425.000, snart en halv million innbyggere, skal bli et team i landets beste og flotteste region. Om den heter Skagerak, er Skien alltid Skien og Tønsberg alltid Tønsberg.

En avis kaller to herrer i Tønsberg for seierherrer. Det ypper til mer strid. Regionen «Skagerak» er den seirende.