Som lærer ble jeg en gang spurt av en elev om hvordan man kunne få jobb som politiker – altså hvilken utdannelse man burde satse på. Jeg gav vedkommende noen generelle tips, men advarte samtidig om yrkets fallgroper for å si det sånn. I dag er jeg glad at eleven valgte en hel annen retning for sitt yrkesliv.

Trenger vi politikere for at samfunnet skal fungere på en god måte? Personlig synes jeg den store majoriteten av dagens politikere bare skaper vansker for meg og deg – og at de koster så mye å drive, men gir så lite tilbake.

Norge har selvsagt fostret menn og kvinner som gjorde store ting for land og folk. Men er ikke det ganske lenge siden da? Har vi noen i dag som utgjør den store forskjellen – en som skaper positive ringvirkninger? OK, i rettferdighetens navn må Dagfinn Høybråten (KrF) – røykelovens far, nevnes. Takk til den mannen!

LES OGSÅ: Ikke la nominasjonen gå på autopilot!

Karrierevei og levebrød

En viktig personlig egenskap som politiker er at du må ha vilje og evne til å tenke langsiktig og jobbe planmessig. I møte med media må man kunne uttrykke seg klart og presist. Og når et endelig standpunkt fattes i store saker må man på forhånd ha sett sakskomplekset fra forskjellige vinkler.

Dagens politikere – både lokalt og sentralt, tenker ikke først og fremst på befolkningens beste. Nei, de har blitt yrkespolitikere for sin egen del – det er for lengst blitt en karrierevei og levebrød som en hvilken som helst jobb. Enkelte skifter også parti hvis de ser muligheten til å fortsette å brødfø seg på det offentlige.

LES OGSÅ: Er du en kommende kommunepolitiker?

Politikere tenker ikke langsiktig i dag. De tenker kun to til fire år fremover. Innimellom er det både lokalvalg og valg til nytt storting. Da gjelder det å beherske retorikkens ferdigheter. Eller som Aristoteles sa det: «Evnen til i enhver sak å se hvilke muligheter vi har til å overtale».