Vestfold Høyre: Folkeavstemninger er ikke den ypperste formen for demokrati

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

I et avisinnlegg om fortreffeligheten ved å benytte seg av folkeavstemninger i lokaldemokratiet går Heming Olaussen til angrep på Vestfold Høyre generelt og Høyres kommunestyre- og fylkestingsrepresentant Tove Riise Kværne spesielt. Vi finner det både spesielt og søkt at Olaussen i et forsøk på en prinsipiell debatt så til de grader roter sammen de rådgivende, lokale folkeavstemninger om kommunesammenslutning og de nasjonale folkeavstemningene om EU-medlemskap for 22 eller 44 år siden.

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Vi mistenker at Olaussen er så nostalgisk og tilbakeskuende mot folkeavstemningene i 1972 og 1994 fordi han lengter tilbake til en tid hvor nei-siden og venstresiden i norsk politikk av velgerne ble opplevet som relevante og vant frem.

LES OGSÅ: Folkeavstemning, hvor demokratisk er det?
 

LES OGSÅ Er Vestfold Høyre prinsipielt motstander av folkeavstemninger?

I debatten om bruken av folkeavstemninger i kommunereformen, må det være opp til hvert enkelt kommunestyre i hvilken grad en ønsker å bruke dette virkemiddelet. Det er etter kommuneloven en forpliktelse for kommunestyret å innhente innbyggernes syn på grenseendringer. Hovedalternativene er da enten en omfattende innbyggerundersøkelse eller en rådgivende folkeavstemning med bare et ja/nei-spørsmål til et eller flere alternativer.

LES OGSÅ: Hold opp med folkeavstemninger, politikerne er valgt for å bestemme

Innbyggerundersøkelser kan fungere bedre

Vestfold Høyre mener at det finnes andre og langt mer tjenlige metoder for å få frem folkets syn i en komplisert sak enn en folkeavstemning. Vi minner om det initiativ kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner tok ved å legge til rette for at kommunene kunne gjennomføre innbyggerundersøkelser. En slik innbyggerundersøkelse vil være et langt bedre alternativ enn bare et ja/nei i en folkeavstemning, fordi innbyggerne her får anledning til å gi svar og komme med innspill som gir lokalpolitikerne mer og bedre kunnskap.

Her kan en få svar på spørsmål som hvilke velferdstjenester som er viktig for innbyggerne, for eksempel om det er viktig at helsestasjonen ligger nærme og om økonomiforvaltningen kan ligge lenger unna. Eller man kan spørre om kvaliteten på viktige velferdstjenester som skoler, sykehjem og barnehager og høre hvordan innbyggerne mener disse vil påvirkes i en reform.

Vestfold Høyre mener derfor at de lokale folkevalgte ville få et bedre beslutningsgrunnlag enn det som er mulig i en rådgivende folkeavstemning. Blant Høyres lokale folkevalgte har det, i god respekt for det lokale folkestyret, blitt valgt både innbyggerundersøkelser og lokale folkeavstemninger. Uansett alternativ som ble valgt har det blitt gjennomført folkemøter og informasjonsmøter.

Vi har et representativt demokrati

Heming Olaussen gir i sitt innlegg nærmest inntrykk av at folkeavstemninger er den ypperste formen for demokrati og at demokratiet blir bedre jo flere slike folkeavstemninger vi har. Det er Vestfold Høyre ikke enig i. Vi holder fast ved at Norge har sin styringsform gjennom det representative demokrati hvor velgerne velger sine representanter til å styre og fatte avgjørelser på sine vegne. Og at folkeavstemninger bør brukes med varsomhet når det ikke finnes andre og bedre alternativer. At et eventuelt fremtidig EU-medlemskap skal kunne vedtas uten en forutgående nasjonal folkeavstemning, ser ikke Vestfold Høyre for seg.

Nei-dronningen advarte mot folkeavstemning

Med Heming Olaussens nære forbindelser til Nei til EU, er det fristende å minne om følgende: Den daværende fylkesmannen i Østfold og tidligere «Nei til EU-dronning», Anne Enger (tidligere Lahnstein), mener at kommunesammenslåinger bør skje uten lokale folkeavstemninger. I et intervju med Smaalenenes Avis 29. august 2014 advarte hun kraftig mot å bruke lokale folkeavstemninger i forbindelse med kommunesammenslåinger. Begrunnelsen hennes var at disse ofte skaper mer vondt blod og vanskelige samarbeidsforhold enn å bygge fellesskap og gode løsninger. I tillegg til lav valgdeltagelse og motstridende resultater.

Takket være fremsynte og handlekraftige folkevalgte i så mange av kommunene i Vestfold fylke, er Vestfold det fylket i landet hvor det blir størst endringer i kommunestrukturen etter den gjennomførte kommunereformen. Dette er noe Høyre i Vestfold er stolte av og som innbyggerne i Vestfold kan glede seg over i årene som kommer: Sterkere og mer robuste kommuner som kan gi sine innbyggere et bedre tjenestetilbud. Dette er politiske resultater som ikke hadde kommet dersom Heming Olaussen og hans likesinnede hadde fått bestemme.

Alf Johan Svele

Alf Johan Svele

Fylkesleder Vestfold Høyre

Følg på: Facebook, hoyre.no/vestfold/

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken