Nå ønsker øyfolket å bestemme over sine landeiendommer selv, uten innblanding av Tønsberg.

De store utbyggingene vedrørende fastlandsforbindelsen, vil bli et tilbakelagt tema. Vestfjordforbindelsen vil dekke behovet øyfolket har ropt på i flere tiår, lenge før Tønsberg kommune endret konseptet fra fastlandsforbindelsen til Tønsbergpakken. Nå er det på tide Tønsberg kommune klarer seg selv med Tolvsrødbakken og alle de andre problemene de sliter med. Øyboerne har tidligere hjulpet Tønsberg kommune med Frodeåstunnelen og rundkjøringene ved Korten og ved Kilen med 40 % av kostnadene, uten at de har fått noe igjen.

La oss håpe at dette vil bli det nye og store oppropet til kommunevalget: Tønsberg ut av Færder kommune!