Vi må fortsatt modernisere!

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

I møte med dagens utfordringer trenger næringslivet i Vestfold moderne løsninger og moderne politikere. Ikke reversering og motstand.

DEL

MeningerDe siste årene har oljeprisen har hatt sin verste nedtur på 30 år og gjort hverdagen utfordrende for bedrifter og mennesker over hele landet, også her i Vestfold. Regjeringen har tatt grep for å stimulere økonomien og dempe nedturen. Det er en politikk som nå bærer frukter.

Vi ser nå at arbeidsledigheten synker og veksttakten i norsk økonomi tar seg opp, i Vestfold har ledigheten gått ned fire måneder på rad.

LES OGSÅ: Nå går det rette veien for Bedrifts-Vestfold igjen

Regjeringen kan ikke trylle bort lavkonjunkturer, men den kan bidra med økonomisk stimuli, og det har man gjort til gagns. Store samferdselsprosjekter har blitt satt i gang, i Vestfold får vi endelig dobbeltsporet jernbane gjennom hele fylket.

LES OGSÅ: Bane Nor gjør alvor av truslene: Ber staten om å gripe inn i jernbanesaken

Tiltakspakker har blitt rettet mot de delene av landet som har vært hardest rammet – og på Vestlandet er nå optimismen tilbake. Det er klassisk motkonjunkturpolitikk. Samtidig har regjeringen hele tiden holdt seg innenfor handlingsregelen, og hatt en ansvarlig oljepengebruk.

LES OGSÅ: Etter halvannet år med økt ledighet snur pila i Vestfold

Skattelettelser for vekst

Regjeringen har gitt vekstfremmende skatteletter for å gi næringslivet en hjelpende hånd. Det offentlige skal ikke drive næringslivet, men det er viktig å legge til rette for vekst.

Selskapsskatten har blitt senket for å oppmuntre til investeringer og ansettelser. Det er også en erkjennelse av at mange norske bedrifter opererer i internasjonal konkurranse, også i Vestfold. For at norsk næringsliv skal være konkurransedyktig, må skattenivået tilpasses verden rundt oss.

I tillegg er formuesskatten blitt satt ned. Skatten rammer nordmenn som driver små- og mellomstore bedrifter, uavhengig om bedriftene tjener penger eller ikke.

Vi mener det er galt å kreve skatt av mennesker som driver virksomheter som går med tap i tøffe tider. Det legger en kraftig demper på viljen til å investere og ansette i usikre tider. I verste fall betyr det kroken på døra. Formålet med skattekuttene er derfor både å skape nye arbeidsplasser og å bevare de vi allerede har.

Bekymret over Aps skattepolitikk

Vi er derfor bekymret for at Arbeiderpartiet ønsker å reversere skattekuttene. Det siste næringslivet i Vestfold trenger nå er høyere skatter og usikkerhet om vilkårene. Den gryende optimismen kan raskt drepes av en ny skattebølge.

LES OGSÅ: Alle snakker om økte forskjeller, få gjør noe med det

Oljenedturen har vært en realitetsorientering for annerledeslandet Norge. Petroleumssektoren vil i lang tid fremover være den viktigste driveren i norsk økonomi, men stadig flere ser behovet for å utvikle flere ben å stå på.

Det grønne skiftet og digitalisering byr på uendelige muligheter. Myndighetenes rolle bør være å legge til rette for og støtte oppunder gründere og nytenkere. Derfor har regjeringen nå foreslått å innføre en skatteincentivordning for at oppstartsbedrifter enklere kan få tilgang på risikokapital.

LES OGSÅ: – Vestfold kan bli ledende region for gründere og vekstbedrifter

Mennesker som ønsker å satse må bli møtt med fleksibilitet og enkle systemer. Morgendagens kunnskapsbedrifter skapes ikke fra klokka 09-16, til tross for at enkelte politikere synes å tro det.

Norge trenger næringslivet, og næringslivet trenger rammevilkår som setter bedriftene i stand til å satse, og utvikle fremtidens arbeidsplasser. Derfor er en god næringspolitikk et viktig grep for å trygge fremtidens Norge, sikrer jobb til oss som bor i Vestfold, og at det skapes verdier.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags