Viktige bygninger utelatt fra Teie-analysen

ANALYSE: Med denne avgrensningen, blir analysen uvitenskapelig og kulturfaglig mangelfull.

ANALYSE: Med denne avgrensningen, blir analysen uvitenskapelig og kulturfaglig mangelfull.

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

I Nøtterøys kommuneplan 2015–2027 står det at Nøtterø haveby, Teie er hensynsynssone og anlagt rundt l920 ut fra reguleringsplan for Nøtterø Haveby. Norsk institutt for kulturminneundersøkelser, Nik,u vurderte i 2004 Teie til å ha like stor verdi som Jarlsberg hovedgård og Tønsbergs eldste del.

DEL

Meninger 

Fortidsminneforeningen har rødlista området i 2017. Riksantikvaren satte i 2013 området fra veidelet, begge sider av Smidsrødveien til og med Eika og deler av Rosanes på sin NB- liste over nasjonalt betydningsfulle by og tettstedsmiljøer.

Årsaken er reguleringsplanen Nøtterøy haveby fra l921. Den er hovedsakelig tegnet av arkitekt Kristofer Lange. Planens utgangspunkt er internasjonale strømninger, Ebenezer Howards hagebyideolog, og den har nasjonal betydning. Langes plan fikk 1. pris spesielt p.g.a. veier og plasser. De har stor verneverdi.

Mange hvalfangere

Teie har regional betydning fordi det var mange hvalfangere, skyttere og redere som bodde her, og har lokal betydning ifht. ulike hus sin arkitektur.

LES OGS: Denne Teie-utbyggingen er diskutert i flere omganger. Onsdag går den trolig gjennom i kommunestyret

I notat fra fylkeskommunen til kommunen 2. juni 2017 står det at Teie er det viktigste utbyggings og fortettingsområdet på Nøtterøy. Det står ikke i kommuneplanen, men at områdene Borgheim, Teie, Vestskogen og Ørsnes har noe bymessig bebyggelse, og at ny bebyggelse skal tilpasses hagebyens arkitektur. I forslag til ny RPBA (Regional plan for bærekraftig arealpolitikk) for Vestfold står at utbyggingen har dekket befolkningsveksten, m.a.o. trenges ikke ny utbygging.

Connie Didriksen

Styremedlem, Fortidsminneforeningen i Vestfold

Stor rivningsinteresse

Sterke krefter vil rive mye i Teie sentrum – uansett bevaringsverdi, og bygge tett med blokker. Når kommunen har ansvar for kommunens kulturminner, kjenner Teies kulturminneverdi og samtidig sier at Teie er kommunens viktigste utbyggingsområde og opplyser lite om hensynssone, Nikus faglige undersøkelser og NB- området, da må det bli konflikt.

Fylkeskommunen varslet fire innsigelser til tett utbygging i Smidsrødveien 5 mm. Viktig hus i NB området skal rives, og nye bygg med ikke tilpasset arkitektur bygges.

En kulturhistorisk stedsanalyse

Fylkeskommunen frafalt innsigelsene og tillot riving av huset i Arnfeldstgt. 14 i NB-området mot at Nøtterøy kommune foretar en kulturhistorisk stedsanalyse av deler av Teie. Dive-analysen skal vurdere og analysere fra nåtid og tilbake i historien, og klarlegge hva som er og har vært sosialt, økonomisk, kulturelt og fysisk viktig for stedets utvikling.

Men når innsigelsesgrunnlaget for Smidsrødveien 5 mm er lite endret, Arnfeldsgt. 14 i NB- området skal rives og unntas analysen, store deler av Teie, veier, lekeområder, signalbygg som Holmenveien 2 og Grindløkken skole unntatt analysen, og svaret på analysen er vedtatt er fortetting, da blir analysen uvitenskapelig og kulturfaglig mangelfull.

LES OGSÅ: Klagen ble avvist. Nå kan Holmenveien 2 rives

Når kommunene har bestemt at grensene til Tønsberg, til vannet, mot jordbruk, Teieskogen, Bekkeveien og andre viktige veier, der det planlegges at ny vei og jernbane skal gå, og når viktige hus, anlegg og signalbygg ikke skal være med i analysen, da tapes vesentlig forståelse av kulturmiljøet, trafikk og næringsgrunnlaget på Teie. Det kan heller ikke tas med at Nøtterøy haveby er fradelt Teie hovedgård, gård nr. 1, og at den var Nøtterøys største gård, og at grensen mot Tønsberg tidligere gikk i kanalen. Ei skafthullsøks av stein er funnet på Teie. Den er antakelig fra bronsealderen.

Mye blir ikke med i analysen

De første katolske biskopseter i Norge ble opprettet i 1070 i Bergen, Trondheim og i Tønsberg med sete på Teie hovedgård, før erkebiskopsetet i Nidaros ble opprettet. Bispesetet ble flyttet til Oslo ca. 1160. Oslo- biskopen hadde Teie gård til reformasjonen. Dette kan ikke tas med i analysen, heller ikke om industriområdet langs Kanalen, flyfabrikken, Ubåtstasjonen, alle hvalbåtene, rederiene og aktivitet langs sjøen og på sjøen kan heller ikke tas med i analysen p.g.a. kartavgrensingen.

De som vil rive og bygge ut mest mulig ut på Teie, vil vinne når analysen ikke vil finne noe av verdi, noe å bevare, når mye av det bevaringsverdige, historien og kulturhistorien er unntatt, revet eller forandret, og grensene hindrer en reell, informativ, sammenhengende analyse.

Her er det konflikt mellom utbygging og bevaring. Kommunen har visst om hagebyens store bevaringsverdi fra minst 2004. Fylkeskommune og Fylkesmannen har etterlyst helhetlig plan for Teie fra minst 2008. Kommunen har ennå ikke utført den. Kommunen burde funnet andre utbyggingsområder i stedet for å ødelegge stykkevis den flotte havebyen, et område av nasjonal verdi.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags