Gravdahl spør om skattebetalerne skal betale for mitt museumsbesøk? Ja, det er det de gjør i dag. De aller fleste pengene som går til å drive museer i Norge kommer fra stat og kommuner. I tillegg koster det faktisk penger å kreve inngangspenger. Da kan det være like fornuftig at de som har betalt det meste gjennom skatteseddelen – du og jeg – faktisk får komme gratis inn.

LES OGSÅ: Kronprins Haakon: - Dette viser storheten til Tønsberg

Gratis museer vil bety at veldig mange flere vil komme til museene. Dermed får vi bedre utnyttelse av de ressursene som samfunnet har investert i museene – det blir et tiltak for hele folket, ikke for de få.

LES OGSÅ: En skole tilpasset hver elev

Sverige har innført gratis museer. Det kostet visstnok 80 millioner, altså en svært liten ekstrakostnad som er til fordel for svært mange. Fra England er det museer som har droppet betalingen og har opplevd så stor økning i besøk at økte gaver og salg i museumsbutikken har gitt dem større inntekter enn inngangspengene ga.

LES OGSÅ: Det er deilig med ferie

SV vil ikke bare ha gratis museer. Vi mener f.eks. også at forskning betalt av det offentlige skal være åpent tilgjengelig for vanlige folk, uten å bli skjult bak dyre betalingsmurer på nettet. Det er rett og slett fordi vi er partiet for folk flest.

Noen samfunnsgoder er slik at de er lure å dele. Det koster f.eks. mye å hindre folk i å se et fyrverkeri, og det gir meg ingen bedre kvalitet på opplevelsen å vite at jeg ser det aleine. Bibliotek, kultur og museer bør etter SVs mening i større grad deles mellom alle som likevel er med å betaler. Å dele kunnskapen gjør ikke at den blir dårligere.