Nei, Nøtterøy kommune er ikke flink til å bevare

Grindløkken: Den gamle skolens hovedbygning skal bevares, men ikke sidefløyene. Kommunen mener de ble tegnet og bygd senere. Det er ikke riktig. Foto: Kirvil Håberg Allum

Grindløkken: Den gamle skolens hovedbygning skal bevares, men ikke sidefløyene. Kommunen mener de ble tegnet og bygd senere. Det er ikke riktig. Foto: Kirvil Håberg Allum

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

I kommunestyremøtet på Nøtterøy 21. september ble det stilt spørsmål om hvordan kommunen kan kreve at private skal ta vare på eiendommer, når den lar egne eiendommer regulert til bevaring, som Oserød gamle pleiehjem med en lang og interessant historie, forfalle til de grader.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Oserød var regulert til bevaring. Nye vinduer, nytt tak og ny panel er påkostet for ca. 20 år siden. Vinduene og panel fikk da ett strøk maling, 5–6 takstein blir ikke lagt på plass, huset blir ikke brukt, tilsyn og vedlikehold mangler, innbrudd skjer, ruter knuses, noen steder spikres på noe foran knuste vinduer. Nå er fukt kommet inn, og kjelleren er angrepet av ekte hussopp. På tross av dette vil ildsjeler redde huset, men forslaget ble nedstemt. 

LES OGSÅ: Hannemor og Tine kjempet og tapte Oserød

Connie Didriksen

Connie Didriksen

Kommunen hadde ikke noe valg

Ordfører Roar Jonstang (H) sier at Nøtterøy er gode til å bevare kulturminner, og nevner Grindløkken skole, Fagertun og et hus fra 1700 tallet som er flyttet fra Torød til Fagertun.

Men det er ikke riktig at Nøtterøy tar vare på sine bevaringsverdige eiendommer. Det gjengrodde huset fra 1700-tallet på Torød kunne ikke kommunen rive på grunn av Kulturminneloven. Banken finansierte flyttingen.

Var nesten ruin

Historielaget fikk Fagertun da husene nesten var en ruiner. Etter utallige dugnadstimer er husene satt i stand.

Kommunen har vedtatt at halve Grindløkken skole skal bevares. Resten skal rives og 100 leiligheter i fire etasjers blokker skal bygges tett på tomta. Dette og eksemplene nedenfor viser at Nøtterøy er lite interessert i bevaring av kulturminner.

LES OGSÅ:  Skummelt når politikerne har hastverk i byggesaker

LES OGSÅ: Sanner sier ja til 80–100 boliger på Grindløkken 

• Nøtterøy kommune brente den flotte Stranda gård.

• Nøtterøy kommune fikk eiendommen Verdun i Knarberg i testamentarisk gave. Gaven forfalt slik at den måtte rives.

• Bergan skole skulle bevares, men innbrudd, ruteknusing og forfall ødela den. En kveld brant skolen. Hvorfor vet man ikke.

• Av en eller annen grunn brant den gamle lærerboligen/ skolen fra l800 tallet på Skjerve.

• Den flotte lærerboligen på Tømmerholt, tegnet av Arnstein Arneberg, ble heller ikke vedlikeholdt, men gitt i bytte mot en skysstasjon kommunen ville rive.

• Kommunen har bestemt at halve Grindløkken skole skal bevares. Vedlikeholdet er minimalt, ruter knuses og innbrudd foregår. Historien er kjent.

• Nøtterø haveby (Teie haveby) ødelegges-

Feil opplysniger om fløyene

Kommunen sier at bare hovedbygningen på Grindløkken er bevaringsverdig fordi sidefløyene ble tegnet og bygd senere. Det er ikke riktig. I Drammen museum er arkitekt N.P. Nilsens korrespondanse med Nøtterøy kommune og hans tegninger av Grindløkken oppbevart. De viser noe annet.

Kommunen ønsket den gang en skole med minst seks klasserom, skolekjøkken, sløyd, håndarbeidsrom og gymnastikksal. En bygning som rommet alt kommunen ønsket, ville blitt så stor at den måtte bygges i mur, og skolen ville blitt mye dyrere. Nilsen foreslo da en mindre hovedbygning og la sløydsal og gymnastikksal i sidefløyer. Da kunne alt bygges i tre. Tegningene av hovedbygning, sidebygninger, to leskur, og gjerder er tegnet som en helhet, bygd samtidig og innviet samtidig.

Når Nøtterøy kommune bare vil bevare hovedbygningen, rive resten og bygge ut tomta tett med blokker, blir dette som å klippe Brudeferden i Hardanger i to og kaste halvparten.

Riksantikvaren har satt området fra veidelet, begge sider av Smidsrødveien til og med Parkvegen og Rosanesparken på NB lista, dvs. at området har Nasjonal betydning. Senere kunne mer av Nøtterøy haveby settes på NB lista.

Hagebyen skal bevares, men skjer det?

Kartet av Nøtterø haveby, tegnet av arkitekt Kristoffer Lange og ferdigstilt av kommuneingeniør Arthur Røed, har Nøtterøy kommune. Det kan ikke betviles hvor hagebyen er, slik kommunen nå gjør. I kommuneplanen står at hagebyen skal bevares.

Administrasjonen forteller politikerne at Nøtterø haveby ikke er slik den var planlagt. Hvor kommer det fra? Riksantikvaren og Fortidsminneforeningen har sett på planene, i hovedsak tegnet av Kristoffer Lange. Vi satte dem sammen, og så at dagens Tønsberg-Teie følger arkitekt Langes plan nøye. Den sammensatte planen fra Riksantikvaren regner jeg med at Nøtterøy kommune har fått.

Nøtterøy–har en bevaringsverdig hageby, så tillates forfall, riving av viktige hus, forandring av gateløp, riving ved torget, og en vei på jordene til Frogner, idrettsplasser bygges ut, og hagebyens idé fjernes.

Fylkeskommunen krever fortetting, sies det. Det er ikke riktig. Statens føringer og Fylkeskommunens mening er at bevaringsverdige områder skal bevares. Med økt selvstyre må kommuner ta sitt ansvar for kulturminner fra etter l850 på

alvor.

Connie Didriksen

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken