Gå til sidens hovedinnhold

Det som gliser mot meg på forsiden av avisa er alltid en mannlig utøver

Artikkelen er over 3 år gammel

Mine erfaringer som kvinne? Kvinnedagen trenger vi fremdeles!

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg er pensjonist og hver 8.mars tenker jeg på hvordan det har vært og være kvinne gjennom livet. Jeg har følt hele livet at jeg ikke er først i rekka. Foran meg har det alltid stått en gutt eller mann. Favoriseringa av gutta har vært der hele tiden. Min farmors forsvar av det var at det var gutta som skulle føre navnet  og slekta videre.

Det var vi jentene som ble bedt om å hjelpe til og ta oppvasken. Heldigvis har gutta sluppet mer til i dag enn før i tida.

Jeg kan huske at jeg syntes det var urettferdig at vi ikke fikk bestemme vårt kjønn selv! Gutter hadde alle rettigheter og ingen plikter. Hvorfor er det sånn at jenter skal ha naturlige evner for støvtørring, vask og rydding. Jeg hater husarbeidet men har hele livet gått og bitt tennene sammen og vært en halvhjertet husmor, ved siden av å være yrkesaktiv på heltid.

Fikk ikke skoleplass

Etter realskole og gymnas ville jeg gå videre med studier, men den gang ei. På sekstitallet var det behovsprøve å få studielån og min far tjente for mye til at jeg fikk lån. Faren min mente at jenter bare skulle gifte seg og trang ingen utdannelse. Døra ble slått igjen for meg! Dette er det heldigvis slutt på.

På min første jobb tjente mennene ca to hundre kroner mer pr måned for arbeide av samme art.

Argumentet var at menn var forsørgere, mens kvinnene hadde ektemenn med inntekt. Dessverre er ikke denne diskrimineringen helt opphørt enda!

Da jeg skulle ha mitt første barn i 1971 ble det samme år en utvidelse av svangerskapspermisjonen fra seks uker til tre måneder. Hvis ikke kvinner skulle ha dårlig samvittighet overfor barna, måtte de slutte  å jobbe. I dag håper jeg at dagens mødre og fedre vet hvilken kamp kvinner og menn har ført for dagens ordninger. Fars permisjonstid er helt fantastisk, noe jeg håper alle fedre liker og benytter seg av.

Mitt første barn kom på Horten Sykehus fordi der fikk fedrene delta på fødselen. I dag er  det vel helt utenkelig at ikke fedrene skal få delta i sine barns fødsel. Det flotteste øyeblikket i foreldrenes liv skal selvsagt deles.

Flott med lik rett til odel

Jeg var så «uheldig» å få ei odelsjente. Det var ikke lett da det helst skulle vært en odelsgutt.

Heldigvis har dette endret seg slik at jenter og gutter har lik rett til odel. Jeg synes det var kjempeflott å få ei fin, frisk jente, men ikke alle var fornøyd med det, og tenk, det fikk jeg høre!

Barnehager og skolefritidsordninger er viktige for at foreldre og barn skal ha det bra.

Tidligere var dagmammaer en nødvendighet for oss som var i arbeide fordi barnehager bare var for tørre unger som var fylt tre år. En dagmamma kunne være både og, og her verserte det skrekkeksempler, selv om det meste gikk bra.

Barselpermisjon og pappaperm

Jeg har vært med i det politiske livet og vært med på utvidelse av barselpermisjonen. Stemt fram farspermisjonen og det er jeg stolt av. Retten til å være hjemme med syke barn er også viktig for yrkesaktive mødre. Etter som samfunnet har utviklet seg og prisnivået er steget er det i dag som oftest nødvendig at begge foreldrene er ute i arbeidslivet. Alle rettigheter for mor, barn og fedre er nødvendige, for at foreldre og barn skal ha det bra. Folk som har det bra yter mest i arbeidslivet.

Det er helt supert at vi har fått kampanjen «Me too». Det er helt utrolig hva menn har kunnet tillate seg overfor kvinner. Jeg husker som svært ung at jeg ble klådd på en en slektning. Jeg ble fly forbanna og sa ifra med store bokstaver. Da fikk jeg høre at jeg vel kunne unne en eldre mann at han tok meg på puppene og ikke være så prippen!!

Jeg ble rasende på den « gamle grisen» og minst like sint på mine nærmeste som syntes jeg var prippen. At det gikk an kan jeg ikke forstå selv i dag. Mine døtre kan få slå om seg og min gamle farmor fortalt at hun brukte kneet mot en manns skritt da hun ble fiklet med i sin ungdom. Jeg skulle vært tøffere.

Oppgitt over idretten

Jeg blir litt oppgitt over hvor ulikt kvinnelige og mannlige idrettsutøver blir fremstilt etter sine idrettslige bragder. Gutta blir rost opp i skyene mens  superlativene er færre og mer avdempet når jentene gjør det bra. For hver kvinnelig funksjonær som får reise til f.eks OL går det minst ti mannlige!

Når det gjelder reportere fra idrettsarrangement er det samme fordeling mellom mannlige og kvinnelige reportere. Mennene står først i køen også her! De reiser til arrangementene mens jentene smiler fra tv-skjermen her hjemme. Og alltid blir de mannlige utøveres bragder sendt først ut over eteren, selv om det tidsmessig er annerledes.

Når en tenker på hva en kvinnelig og mannlig idrettsutøver tjener på jobben sin, så vil jeg påstå at gutta tjener bra mens jentenes jobb blir betalt med småpenger. Heldigvis er det noen av de mannlige idrettsutøvere som også ser dette og som tør å setter ned foten. Bravo!

Det som gliser mot meg på forsiden av avisa er alltid en mannlig utøver selv om også jenter står øverst på pallen i idrettsstevner! Det er ikke tvil om at kvinner er kjønn nummer to.

Vi har ikke likelønn

Det jeg fremdeles ikke er fornøyd med er at vi ikke ennå har oppnådd likelønn i alle yrker. Her må det sterkere lut til og det er ganske flaut at tre årig utdannelse skal avlønnes forskjellig bare fordi det ene yrke er et kvinneyrke mens det andre er mannsdominert.

For å få til likelønn må mennene også ville det. Heldigvis går noen menn i tog på kvinnedagen og de er tøffe som står ubetinget på kvinners side. Det er blitt bedre men statistikker viser at vi fremdeles ikke er i mål med likelønn og likestilling.

Selv i dag er det få kvinner som ærlig vil si at de er feminister, noe alle kvinner burde være. Det er ikke alle kvinner som tør å gå på et arrangement på kvinnedagen. Flere har unnskyldning at de er jo så likestilt i dag…

Kvinner er rare sånn de tør liksom ikke stå sammen for felles sak. Det gjør mennene, og se hva de greier!  Gutteklubben grei ordner det beste for seg og sine, ofte på bekostning av andre.

Vi trenger flere menn, men også kvinner som erkjenner at de er feminister! Ordet feminist har fått et ufortjent rykte, men når definisjonen er klarlagt er de fleste enige om at vi skal ha lik lønn og like rettigheter for begge kjønn.

Vi behøver denne dagen dessverre, enda, både for kvinnene og mennenes skyld!

Lykke til med kvinnedagen!

Kommentarer til denne saken