Gå til sidens hovedinnhold

Trumps kvinnesyn er ikke så fjernt som du kanskje tror

Artikkelen er over 3 år gammel

Synes du Donald Trumps «grab them by the pussy» virker fjernt? Vi finner de samme trendene i Norge.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

«Man fødes ikke til kvinne, man blir det»

Simone de Beauvoir

I Norge i 2018 oppleves kanskje kvinnekampen som en  foreldet sak. Tross alt, vil mange si, lever vi i et av verdens mest likestilte land.  Men betyr det at kampen er over?

I sitatet  ovenfor ligger det en idé om at begrepet «kvinne» alene ikke bare er en kjønnsdefinisjon, et biologisk prinsipp, men derimot en kulturell forestilling. Begrepet kvinne er en definisjon av et menneske med visse egenskaper. 

Defineres i relasjon til mannen

Og definisjonsmakten ligger ikke hos henne selv, men ute i samfunnet eller hos mannen. Beauvoir argumenterer for at kvinnen ikke defineres i kraft av å være seg selv, derimot defineres hun i relasjon til mannen.

Denne ideen virker kanskje noe fjern og vanskelig å forholde seg til, men det forandrer likevel ikke det faktum at dette er en svært aktuell problemstilling.

Kanskje det mest åpenbare eksempelet på kvinnediskriminering og kvinnehat i dag er den amerikanske presidenten Donald Trump.

Med Trump ser vi hvordan en av verdens mektigste menn snakker om, og til kvinner som objekter. Objekter for hans nytelse «grab them by the p****, og objekter for hans hat ” nasty woman» – som han så pent kalte sin politiske meningsmotstander. 

Betale for abort

Om denne objektiveringen av kvinnekjønnet fremdeles virker fjernt, så er det faktisk slik at de samme trendene finner vi i Norge. Seneste i februar i år ble det fremmet forslag fra et ungdomsparti om at kvinner selv må betale for abort.

Om ikke forslaget er skremmende nok i seg selv, da det oppleves som en innskrenkning av abortloven, så følges forslaget av en argumentasjon om at kvinnen selv må ta ansvar for egne handlinger.

Objekt

I denne argumentasjonen ligger det en idé om at kvinnen står ansvarlig for hennes biologiske evne til å bære fram et barn, og at hun alene står ansvarlig for å ha blitt gravid.

I denne argumentasjonen blir ikke kvinnen bare redusert til et objekt for hennes biologi, men også ansvarliggjort for en handling som hun umulig kan ha vært alene om. Det er nettopp slik tankegang Simone de Beauvoir ønsket å utfordre,  at kvinnen skal bli definert, fanget og dermed ufri i kraft av å være biologisk kvinne.

Nettopp på bakgrunn av dette er ikke kvinnekampen utdatert, den er derimot svært aktuell. Simone de Beauvoir sier at kvinnen defineres i relasjon til mannen, mannen er «den ene» og kvinnen er «den andre».

Kvinnehelse

Mannen blir dermed subjektet som definerer, og kvinnen blir objektet for definisjon.  Igjen, kanskje en vanskelig formulering på en vanlig problemstilling.

La meg si det på en annen måte:

Kvinnehelse er fremdeles noe i 2018 som har for lite fokus på seg, forskning på kvinnehelse er nedprioritert. Hva kommer dette av?

I effekten av at mannen er «den ene», blir også mannskroppen ansett som normalen, og kvinnen blir, igjen, definert ut ifra normalen (mannen). Problemet med dette oppstår jo nettopp når vi snakker om helse, på bakgrunn av at biologien vår er ulik vil nødvendigvis helsen vår også være ulik. 

Annen form

Kvinnekamp à la 2018 bør, og vil ta en annen form en det som var for hundre år siden.  Det betyr ikke at den har mistet relevans.  Selv om vi har oppnådd stemmerettigheter betyr ikke det at vi har oppnådd en fullstendig likestilling. 

Likestilling i den forstand at mennesker ikke burde defineres ut ifra en idé om «den ene» og «de andre». Den binære kategoriseringen vil nemlig ikke ha noen funksjon utover det å fremmedgjøre en stor gruppe mennesker.

Grunntankene

Faktisk må dagens kvinnekamp være en kamp med feminismens grunntanker i hovedfokus, nemlig menneskers individuelle rett på autonomi,  altså selvbestemmelsesrett.

Denne kampen må tas ikke bare av og for kvinner, men også for menn alle med minoritets bakgrunn de kommende generasjonene og de som definerer sitt kjønn utenom den binære definisjonen. 

Kampen må tas daglig for dem som ikke er i stand til- eller har mulighet til å ta den selv. La kvinnedagen handle om menneskers rett til å oppfylle sine drømmer, sine mål og sine muligheter.

La kvinnekampen handle om  alle menneskers rett til eie sitt eget selv, og i det, ha råderett over sin egen kropp og sitt eget sinn, og som resultat av det eie definisjonsmakten over seg selv.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.