Det skal være «folk i husan»

Trude Viola Antonsen

Trude Viola Antonsen

Av

Skal vi ta ansvar å la det være lønnsomt å være bonde, i hele landet? Det synes jeg hadde vært en glimrende idé, og det er mulig om vi legger til rette for det.

DEL

LeserbrevUtnyttelse av våre nasjonale ressurser for vekst og utvikling i hele landet er en selvfølge. Folk skal få leve å bo der de ønsker om det er i sentrale områder eller ute i distriktene. Men for at folk skal få bo i hele landet må dette legges til rette for, det tar vi i Arbeiderpartiet grep om med manifestet til distriktsutvalget «By og land, hand i hand» som ble vedtatt på landsmøtet til Arbeiderpartiet i helgen. Det å se mulighetene og ikke begrensningene er en gave, og viktig for vekst og utvikling.

Det skal være «folk i husan» synger Kari Bremnes, og det er jo akkurat det vi vil, men da må det også være arbeid, skole, barnehage og alle andre tjenester vi trenger for å bo. I dagens teknologiske verden så er det mange flere muligheter som gjør at man kan bo mer grissgrendt, men samtidig må man snu sentraliseringen som dagens regjering ivrer etter, de bygger ned landet, mens vi vil bygge. For meg er produksjon veldig viktig, å utnytte de landbruksarealene og resursene landbruket gir, i hele landet til det de er tenkt, og samtidig klare å tenke nytt så vil det gi nye næringer.

I Tønsberg ligger «Den Magiske Fabrikken». Der brukes husdyrgjødsel som kommer fra tanker fra gårdsbruk i Vestfold, og matavfall som kommer inn fra alle husstander, dette bidrar til redusert klimautslipp i landbruket, utvinner klimavennlig biogass og produserer biogjødsel til produksjon av ny mat. Dette er et unikt samarbeid med landbruket. Prosjektet «Den Magiske Fabrikken» er et pilotprosjekt som startet opp i 2008, i 2016 ble 30 prosent av all husdyrgjødsel brukt til biogassproduksjon. Og det fører oss videre inn i distriktene, som slår i hjel sentraliseringstanken, vi har da husdyrgjødsel og matavfall i resten av Norge også, dette er jo en fremadstormende næring som vil styrke landbruket, distriktene og ikke minst klima. Det vil kunne skape nye arbeidsplasser og vi vil få «folk i husan» og en bærekraft i distriktene.

Vi kommer ikke utenom å tenke klima når vi skal snakke distriktspolitikk. Vi må ha miljøvennlige løsninger på produksjonen, i alle ledd. Fra biogass på landbruksmaskiner til tilrettelegging av alternativ produksjon som for eksempel økologisk landbruk. Vi kommer for all tid til å ha behov for mat.

Men hva slags mat skal vi produsere i fremtiden? Og hva skal vi satse på? Skal vi fortsette med overproduksjon av kjøtt? Eller skal vi ta ansvar og for eksempel se på konsesjonsgrenser.

Skal vi ta ansvar å la det være lønnsomt å være bonde, i hele landet? Det synes jeg hadde vært en glimrende idé, og det er mulig om vi legger til rette for det. Det er viktig for det er ressurser i landbruket som ikke lar seg reversere om vi ikke tar grep. 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags