Vestfold produserer omtrent 25% av landets grønnsaker og 20% av matkornet. Næringsmiddelindustrien i Vestfold står for 11 milliarder kroner i verdiskapning og representerer flere tusen arbeidsplasser. Landbruket i Færder kommune er en viktig del av dette. Førstehåndsverdien av landbruket i Færder kommune var 172 millioner kroner i 2017.

Dette er en vekst på 30 % siden 2014. Landbruket er en viktig del av næringslivet i kommunen – og vår region. I Færder har det vært drevet landbruk i flere tusen år. Jord og klima er en viktig årsak til dette.

For fremtidig kultur og matproduksjon må samfunnet ta vare på den verdifulle jorda i vår kommune. Jord er en komplisert ressurs som tar lang tid å utvikle og lar seg ikke erstatte.

Vil kommunen være fremtidsrettet nok til å stanse nedbygging av matjorda syd for Borgheim?