I tre artikler har Tønsbergs Blad omtalt hjelpearbeidet Geir Ove Kvalheim har satt i gang til fordel for flyktninger på den greske øya Lesvos.

Av 47 tonn tepper og klær som ble samlet inn i fjor høst, er det foreløpig bare 15 tonn som har nådd frem. En lastebil som skulle kjørt på nyåret kom seg aldri av gårde fordi det manglet penger til transporten. Til slutt endte materiellet hos Fretex. Resten står på lager.

Kvalheim mener situasjonen ikke hadde behøvd å oppstå hvis firmaet hadde takket ja til hans tilbud om at bilen kunne bli tømt av en dugnadsgjeng. Han går også i rette med finansieringsselskapet Bidra.no, som sendte 125.000 kroner som var samlet inn for å transportere hjelpesendingene rett til transportselskapet. Bakgrunnen var at Bidra.no mente Kvalheims daværende kjæreste, som sto som leder av innsamlingsaksjonen, bare var en stråkvinne for Kvalheim selv, som de ikke hadde tillit til. Kvalheim mener dette er uverdige påstander om ekskjæresten, som han beskriver som brennende engasjert.

Påstand står mot påstand. Men det som er uomtvistelig er at Kvalheim, til tross for mye giverglede, ikke har klart å mobilisere et effektivt apparat.

Det er flott at folk stiller opp for mennesker i nød, men saken burde lære oss at gode intensjoner alene ikke er nok, og at man bør sjekke grundig hvem man gir til.

En god hjelper i så måte er stiftelsen Innsamlingskontrollen. På sitt nettsted har de to lister over organisasjoner som driver innsamling i Norge. En rød, med aktører som ikke er åpne rundt virksomheten eller der mesteparten går bort i administrasjon. Her figurerer Kvalheim og Caravan of hope ikke. Men de er heller ikke listet opp på den grønne, der du finner flere organisasjoner med veldokumentert evne til å hjelpe nødlidende hvor som helst i verden.