Budsjettet fra de blå

«Minnet betimelig nok om nødvendigheten av omstillinger i næringslivet»

«Minnet betimelig nok om nødvendigheten av omstillinger i næringslivet»

Artikkelen er over 5 år gammel

Høyre og Frp har satt sitt tydelige stempel på forslaget til statsbudsjett for 2015, i tråd med valgprogrammer og regjeringsplattform. Og det kan tilføyes: i tråd med det som i sin tid var noe av intensjonen med handlingsregelen, at oljepengene skal brukes til vekstfremmende tiltak.

DEL

Kunnskap og innovasjon, samferdsel og skattelettelser – som man håper skal virke som forutsatt – gir således en klar retning i det dokumentet finansminister Siv Jensen (Frp) fremla i Stortinget i går. I sin finanstale minnet hun betimelig nok om nødvendigheten av omstillinger i næringslivet og andre tilpasninger i norsk økonomi til en situasjon med nedgang i oljeinntektene.

Samferdsel figurerer som en budsjettvinner – og betydningen av nye løft på dette området kan knapt overvurderes. Men enda viktigere enn prosentvis budsjettøkning, er tiltakene for å få en mer helhetlig og effektiv utbygging av vei og bane. Et eget utbyggingsselskap og offentlig privat samarbeid er møtt med motstand på flere hold. Her kan Solberg-regjeringen vise at man «gjør en forskjell». Helse og justis er to andre områder hvor 2015-budsjettet gir muligheter til å innfri noen forventninger.

Ikke uventet sto formuesskatt og klima sentralt i gårsdagens innledende sverdslag i Stortinget. Klimapolitikk favner langt videre enn et Klima- og miljødepartement som av ulike årsaker kommer ut som budsjettaper. Og helheten i statsbudsjettet rommer flere gode tiltak på dette området. Men det blir likevel en avstand til regjeringens signaler i trontaledebatten dagen før. Mer må forventes når utredningen om overgang til grønn skatt foreligger.

Men det spørs om man ikke tilsvarende burde ha ventet et par måneder på utredningen om selskapsskatten, med tanke på større treffsikkerhet i de relativt kraftige kuttene i formuesskatten, dvs. at de faktisk fører til økte investeringer og tryggere arbeidsplasser. Til sine forestående forhandlinger med regjeringspartiene blinker KrF og Venstre, ikke uventet, ut klima og fordeling som to hovedområder med høye krav. Her bør da også Høyre og Frp ha en del å gå på. Men det bør primært skje innen rammen på 1.200.000 millioner, for at finansministeren skal ha sine merkelapper «ansvarlig» og «godt tilpasset» i behold.

Smittefare
Europa frykter ebolasmitte fra Afrika, Kina frykter demokratismitte fra Hongkong. Forskjellen er at myndighetene foreløpig mangler en medisin mot ebola.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags