Gjennom gjerdene

Artikkelen er over 5 år gammel

Ingen kan unngå å bli berørt av TV-dokumentaren «Drømmen om Europa» som startet på NRK1 i går kveld. Hittil i år har over 130.000 lagt ut på en farefylt ferd over Middelhavet fra Nord-Afrika, mer enn dobbelt så mange som i fjor, og minst 2.800 er omkommet.

DEL

Dokumentaren gir et opprørende nærstudium av menneskelig nød og fortvilelse på utsiden av det europeiske grensegjerdet, av politisk tafatthet og det som verre er på den andre siden og politijakt med tøffe metoder for å oppspore ulovlige migranter. Selv anslår de overlevelsessjansen til 50/50 både i hjemlandet og under flukten – og velger flukten.


Ifølge ferske tall fra FN er mer enn 51 millioner mennesker på flukt i dagens verden, og 32.000 nye slutter seg til rekkene hver eneste dag. I tillegg til krig og voldshandlinger flykter folk fra kriser med sult og håpløshet og fra naturkatastrofer. Klimaflyktninger er et fenomen hvor vi knapt har sett begynnelsen. Begrepet folkevandring er igjen tatt i bruk, for å beskrive situasjonen i dagens globaliserte verden. Og ett tiltak fra Europas side er altså den store politiaksjonen de siste par ukene, der også norske politifolk har deltatt ved Schengen-områdets sørlige grense.


Norge yter også relativt sett betydelige bidrag til å avhjelpe akutte problemer i flyktningenes nærområder og til flyktningrelatert bistandsarbeid generelt. Men det er forståelig at det reises kritikk mot en politikk – i hele Europa – som i stor grad handler om oppgavefordelingen i Schengen-samarbeidet og høyden på grensegjerdet. Debatten er nødvendig og må gi rom for nytenkning, men samtidig må det advares mot å forenkle de problemstillingene som gjelder gjerdehøyden.


Migrasjonspresset kommer i en tid hvor økonomisk krise og høy arbeidsledighet og økende sosial uro gjør seg gjeldende i vår verdensdel. Og hvordan søke et balansepunkt for hva de respektive land kan tåle av tilvekst, en tilvekst som uansett kan arte seg som symbolpolitikk i den store sammenheng. For illustrasjonen skyld: Om Norge dobler fjorårets andel av flyktningstrømmen, vil det tilsvare det antallet nye som drives på flukt i verden i løpet av tre timer. Dokumentarserien understreker nødvendigheten av raushet og humanitet – men også av en krevende debatt.


En presisering
Etter kampen for å få K-en tilbake i KRLE-faget kritiseres KrF for å være mer katolsk enn paven. Eller kanskje mer presist: Mer luthersk enn bispekollegiet.
«Ifølge ferske tall fra FN er mer enn 51 millioner mennesker på flukt i dagens verden.»

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags