Gode og dårlige ideer

«Fra et miljøvernsynspunkt er det en fordel at handelen i Tønsberg sentrum står sterkt»

«Fra et miljøvernsynspunkt er det en fordel at handelen i Tønsberg sentrum står sterkt»

Artikkelen er over 5 år gammel

Det er lett å være enig med Holger Schlaupitz fra Naturvernforbundet i at flere av oss bør reise med tog i fremtiden, slik han snakket om i gårsdagens avis. Ikke bare fordi elektrisitet er mer miljøvennlig enn fossilt drivstoff, men også fordi fremtidens Vestfoldbane, med dobbeltspor og langt høyere hastighet, vil bli et langt mer attraktivt alternativ for pendlere. For mange med lang vei til jobb er det fint å kunne starte arbeidsdagen på toget med PC eller iPad i fanget.

DEL

Selv dagens Vestfoldbane har hatt en sterk vekst i trafikken i de senere årene. Derfor ser vi slett ikke bort fra at passasjertallet kan bli doblet etter fullført utbygging, slik Jernbaneverket har spådd. Er toget raskt nok og pålitelig nok, vil passasjerene komme.


Derfor ser vi heller ikke behovet for å piske bilistene over til kollektivtransporten gjennom «straffetiltak» av den typen Schlaupitz foreslår. Det aller dårligste forslaget er å la den allerede upopulære bomringen stå oppe for å betale jernbanesatsing. Det kan være ødeleggende for handelsnæringen, kulturlivet og utelivet i Tønsberg sentrum, ja, for hele byens omdømme. Også fra et miljøvernsynspunkt er det en fordel at handelen i Tønsberg sentrum står sterkt, i stedet for å spre seg til mindre sentrale steder der «alle» kommer i bil fordi tilgjengeligheten med kollektivtransport er dårlig.


Skal Tønsberg sentrum beholde sin styrke som handelssted, må det derfor ikke bli altfor trøblete og dyrt å komme hit i privatbil. Selv med et godt utbygd kollektivtilbud vil mange ha et legitimt behov for å bruke egen bil til byen fra tid til annen. Veien til et «grønnere Tønsberg» bør heller være å gjøre det mer attraktivt å kjøre elbil eller buss, sykle og gå. Den nye veipakken inneholder også en sterk satsing på kollektivtransport som vi forventer blir realisert, blant annet med løsninger som skal sikre at bussene kommer raskt frem også i rushtidene. Det hviler et tungt ansvar på lokale, regionale og nasjonale politikere for å få satt disse planene ut i livet og dessuten jobbe for å fullføre utbyggingen av Vestfoldbanen.


En ting vi er enig med Schlaupitz i, er at planleggingen for fremtiden må legge opp til en nær kobling mellom boligutbygging og kollektivtransport. Det må bygges i tilknytning til de viktigste ferdselsårene, slik at folk i større grad kan velge bussen til jobb fremfor egen bil. Det tror vi også de vil ønske.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags