Jenter i Forsvaret

«Stikkord er informere og motivere for å kunne rekruttere»

«Stikkord er informere og motivere for å kunne rekruttere»

Artikkelen er over 5 år gammel

I 2016 rykker de første vernepliktige jentene inn i det norske forsvaret. Stortinget foretok i går de lovendringene som skulle til for å formalisere likestillingen på dette området og satte dermed sluttstrek for en lang prosess med innslag av politisk strid.

DEL

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) kalte vedtaket historisk og har dekning for sine ord. Det er heller ikke mange andre land som har innført allmenn verneplikt – i egentlig forstand. Reformen kommer i en tid med store endringer i det internasjonale trusselbildet og hvor Forsvaret har vært igjennom betydelige omstillinger, med endrede og økende kompetansekrav til sine mannskaper (som det vel ikke kan hete lenger).


Tilgangen på kompetanse, og alminnelige likestillingshensyn, utgjør de fremste argumentene for lovendringene. En verneplikt forbeholdt menn, gjenspeiler ikke de grunnleggende verdiene i det norske samfunnet om at plikter og rettigheter skal være uavhengig av kjønn, ble det fastslått i gårsdagens stortingsdebatt som et tverrpolitisk punktum. Prinsippet om vernepliktens forankring i hele befolkningen, og ikke bare halve, får nødvendigvis mindre betydning når Forsvaret bare har bruk for 8.000 av de 60.000 ungdommene som innkalles til sesjon.


At norske menn hadde militærlivet som en del sin felles referanseramme ligger minst halvannen generasjon tilbake. Men når Forsvaret spisser inn sine kompetansekrav, øker forhåpentlig også muligheten til å rekruttere de mest motiverte og best kvalifiserte. Og den velkjente erfaring at «rett mann på rett plass er ofte en kvinne», har full gyldighet i en moderne forsvarsorganisasjon. Det var derfor gode grunner til å oppjustere målsettingen for kvinneandelen fra 15 til 20 prosent innen 2020.


Andelen jenter i førstegangstjeneste utgjør per i dag ikke stort mer enn ti prosent, tross innføringen av sesjonsplikt for kvinner for tre år siden. Dette viser at Forsvaret har en jobb å gjøre for at lovreformen skal virke etter forutsetningene. Og her er det snakk om atskillig mer enn praktisk tilrettelegging i leirene. Stikkord er informere og motivere for å kunne rekruttere. Det kreves omstilling i mange ledd når det som var en plikt for alle menn i praksis er blitt et tilbud til begge kjønn.


Frykt og beven
I årets tredje kvartal var det IS og ebola som gjorde nordmenn mest skremt, melder Klassekampen. Statsbudsjettet kom som kjent først i det fjerde.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags