Mobbing og ansvar

Artikkelen er over 5 år gammel

I en landsomfattende undersøkelse sier 17.000 barn at de er utsatt for mobbing i skolehverdagen. Det er selvsagt altfor mange.

DEL

Fylkesmennene har i siste instans ansvar for å påse at skolene følger opp mobbeproblemet slik de er pålagt. I fjor mottok fylkesmennene 126 klager i denne typen saker. Tallet burde åpenbart ha vært høyere og vitner om alvorlige mangler i de antimobbeprogrammene som det har vært arbeidet etter i en årrekke. Tre ting må presiseres: Mobbing har alltid eksistert, med ulike betegnelser, men forsterkes med nett og mobil.


For det annet finnes det en rekke skoler rundt i landet som har kommet langt i å bekjempe problemet. Atskillig mer kan og bør gjøres når det gjelder utveksling av erfaringer skoler imellom. For det tredje er det nok ikke alltid enkelt for en lærer, skoleledelsen eller andre voksenpersoner å avgjøre hva som er hva når påstand står mot påstand i elevflokken. Men hva når rollefordelingen mellom mobbere og mobbeoffer er hevet over all rimelig tvil og skolen likevel ikke evner å ta tak i problemet? VG-reportasjen om 13-åringen Odin som ikke orket mer, har berørt og opprørt en hel nasjon.


Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) angir én nødvendig innfallsvinkel når han varsler gjennomgåelse av den juridiske rammen rundt antimobbepolitikken. Klageordningen til fylkesmannen er for lite kjent. Men like problematisk er det at fylkesmannen mangler sanksjonsmuligheter. En skole kan unnlate å ta sitt lovpålagte ansvar uten at det får konsekvenser for noe eller noen. Her bør lovverket spisses til, slik tilfellet er ellers i arbeidslivet. Men dette utelukker slett ikke at regjeringen følger opp Barneombudets innspill om en særskilt klageinstans i mobbesaker.


Forslaget er oversendt det regjeringsoppnevnte mobbeutvalget som utreder hele problemfeltet, og klageinstansen er blant annet tenkt å gi veiledning til barn og foreldre og skal kunne gå konkret inn i alvorlige tilfeller. Det må mobiliseres på bred front i samfunnet. Men det som fremfor noe må tydeliggjøres, også fra samfunnets side, er at den enkelte mobber står ansvarlig for sine handlinger. Odins tragiske erfaring var at «Det hjelper ikke å si ifra, de gjør ikke noe uansett». Sånn kan vi ikke ha det.
Forhandling pågår


 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags