Tilpasning til mer vær

Artikkelen er over 5 år gammel

Begrepet «200-årsflom» hentes frem i forbindelse med de dramatiske bildene fra Odda og Flåm. Om det finnes dekning for denne målestokken, kan én ting anses som sikkert: Det blir ikke 200 år til neste gang.

DEL

For uansett hvordan styrkeforholdet måtte være mellom menneskeskapte og naturgitte klimaendringer, faller rekordene nå langt raskere enn hva det regjeringsoppnevnte Klimatilpasningsutvalget la til grunn for fire år siden. I disse dager er det på Vestlandet man ser hvordan en flom kan eskalere til en katastrofe mye raskere enn før. Geologisk kartlegging viser økende fare for kvikkleireskred på Østlandet og stein- og snøskred i Nord-Norge.


I slike skraverte områder på Norgeskartet bor det minst 150.000 mennesker, trolig langt flere, ifølge «karttegnerne». Og hvordan ruster samfunnet seg til å møte denne økende trusselen fra naturkreftene? Noe er nok godt i gang, slik som kartleggingen av utsatte områder. Men utnyttes dette materialet i tilstrekkelig grad rundt om i kommunene, først og fremst til å skrinlegge utbyggingsplaner og avslå søknader om å bygge opp igjen på samme sted for tredje gang? Holder tilskuddene til sikringstiltak fra sentralt hold tritt med stigende temperatur og nedbørsmengder?


Hver eneste kommune – fra de store til de aller minste – har trygghet for sine innbyggere som en overordnet oppgave, og hva med beredskapen mot naturherjinger? Og med ordningene for dem som mister hus og hjem og som bør slippe langvarige runder med myndigheter og forsikringsselskaper for å komme på fote igjen? For å beskrive situasjonen på landsbasis, på en skala fra én til ti, må antagelig det meste av skalaen tas i bruk. Regjeringen bør sørge for en helhetlig, løpende oppdatert oversikt.
Å fatte vedtak ut fra forventet ekstremvær er selvsagt ikke enkelt, enten det gjelder reguleringsplaner eller statsbudsjetter. Men over hele linjen må det tas høyde for risikovurderingene og anbefalingene i Klimatilpasningsutvalgets rapport – med mer fremdrift enn hittil. Et flomstryk som drar med seg fem bolighus og en buss tvers gjennom byen, vitner om at arbeidet med klimamål og utslippskutt fortsatt er i sin begynnelse. Men det samme gjelder en nødvendig tilpasning til det været som vi uansett vil få mer av.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags