Tønsbergs høye spill

«Bystyret skal ikke ta for gitt at befolkningen i området ønsker å høre Tønsberg til»

«Bystyret skal ikke ta for gitt at befolkningen i området ønsker å høre Tønsberg til»

Artikkelen er over 5 år gammel

I dag skal Tønsberg bystyre si ja eller nei til å forhandle med Stokke om en grensejustering i Vear-Hogsnes-Bjellandområdet. Rådmann Geir Viksand anbefaler politikerne å si ja til drøftingsmøter med Stokke med henblikk på å samle området i én kommune. Det skal gjennomføres en meningsmåling blant innbyggerne i området, og selv om de to kommunestyrene skal ha siste ord, skal innbyggernes ønske tillegges «avgjørende vekt», mener rådmannen.

DEL

Vi i er helt enige i at dagens kommunegrense representerer en unaturlig oppdeling av et sammenhengende boligområde. Slik sett støtter vi også tanken om at Tønsberg og Stokke går i forhandlinger om en grensejusteringer. Naturligvis er det også viktig at innbyggerne blir hørt. Samtidig er det ingen tvil om at Tønsberg spiller et høyt spill med betydelig risiko for å miste viktige områder til nabobyen i sør.


Ender prosessen med Stokke i at grensen justeres mot nord, betyr det at Tønsberg avstår grunnkretsene Hogsnes, Bjelland og kanskje også Smørberg. Blir sammenslåingen Stokke-Sandefjord gjennomført, betyr det i så fall at grensen mellom Tønsberg og Sandefjord vil gå rett bak Jarlsberg Travbane. Til og med deler av naturreservatet på Ilene vil bli liggende i Sandefjord kommune. Er det greit for Tønsbergs politikere og befolkning?


Etter vårt syn kan ikke Tønsberg leve med noen annen løsning enn at kommunegrensen blir trukket lenger sør. Områdene i vestkant av Vear-Hogsnes-området er blinket ut som et mulig sted for en betydelig boligutbygging i forlengelse av den eksisterende tettbebyggelsen. Å ha arealer til boligbygging er av største betydning for Tønsberg. Kommunen venter en kraftig befolkningsvekst i årene fremover, men har samtidig lite areal å ta av hvis landbruksjord og friområder skal vernes. En sammenslåing med Nøtterøy og Tjøme vil ikke lette dette presset. Men å bygge ut områdene vest for Vear-Hogsnes kan bli mindre aktuelt hvis grensejusteringen skjer nordover.


Bystyret skal ikke ta for gitt at befolkningen i området ønsker å høre Tønsberg til, selv om tilknytningen til byen er sterk og eldgammel. Å nedlegge Hogsnes skole uten å finne noen samarbeidsløsning med Stokke og Vear skole, var ikke bare lite fremtidsrettet. Det kan også ha vært et skjebnesvangert feilgrep overfor en lokalbefolkning som neppe føler særlig takknemlighet over måten Tønsberg har ivaretatt nærmiljøet deres på.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags