Det er essensen i budskapet Bane Nor sendte kommunene Tønsberg, Nøtterøy og Sandefjord da etaten fredag ba staten fastsette planprogrammet for den nye jernbanestrekningen Tønsberg-Stokke.

LES OGSÅ: Gigantbru foran Slottsfjellet eller rasering av mange boliger på Nøtterøy. Dette kan bli fremtidens jernbane ut fra Tønsberg

Stridens kjerne er Nøtterøykorridoren, som Bane Nor insisterer på å utrede videre, men som er uspiselig for kommunene her i distriktet. Derfor avviste da også kommunene blankt Bane Nors forsøk på å gjøre en handel: Dersom kommunene godtok utredning av Nøtterøykorridoren, skulle til gjengjeld Bane Nor være positiv til å ta med også Jarlsbergkorridoren i neste fase.

LES OGSÅ: Petter Berg om Bane Nors spill om jernbanen: - Vi går ikke med på det opplegget der

Når dette kompromisset ikke blir noe av, satser Bane Nor i stedet på å få samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) til å overkjøre kommunene.

Bane Nors arrogante opptreden i denne saken er et sørgelig eksempel på en statlig etat som ikke evner å spille på lag med et lokalsamfunn. Vi forstår at det å planlegge fremtidens jernbanetrasé sydover fra Tønsberg blir et krevende stykke arbeid uansett linjevalg. Konfliktene med bymiljøet, kulturminner, landbruk og vernet natur melder seg nærmest uansett hvor du legger skinnegangen. Jernbanebygging er også teknisk langt mer krevende enn veibygging. Men det rettferdiggjør likevel ikke at Bane Nors holdning fremstår som mer ubøyelig enn en hvilken som helst kurve på Vestfoldbanen.

Lokalsamfunnets signaler har vært krystallklare: Nøtterøykorridoren ødelegger for mye av Tønsberg og Teie. Den kan simpelthen ikke bli noe av. Vearkorridoren, med sin kjempebro over Byfjorden, innebærer også enorme inngrep nær Ilene, Nordbyen og Slottsfjellet. Begge korridorene kan gjøre reisetiden mellom Tønsberg og Larvik tre minutter kortere. Men prisen er en rasert by, og ikke verd å betale.

LES OGSÅ: Ottar Hellevik: Skremmende planer fra Bane Nor

Det er dette budskapet ordførerne Petter Berg, Roar Jonstang & co. nå må selge inn til Solvik-Olsen og Sanner. Der fagfolkene i Bane Nor ikke er lydhøre, håper vi politikerne har bedre forståelse for helheten i en lokal samfunnsutvikling.

I et valgår vil det dessuten ta seg dårlig ut om de to statsrådene valser over lokaldemokratiet i kommuner som tradisjonelt har vært bastioner for både Høyre og Fremskrittspartiet, og der den ene kommunen sågar har lokalvalg i høst. Det er det nok rådgivere som kan hviske dem i øret.