Forskere som har studert sykkelbruk har konkludert med at sykler kan forårsake store skader. Den destruktive effekten av sykler kan skje på flere måter, for eksempel som fall eller som kollisjon. I ekstreme tilfeller kan personer dø som følge av sykkelbruk.

Bare i Vestfold alene har man sett tusener av eksempler på skader forårsaket av sykkelbruk. Noen får alvorlige lammelser eller kroniske plager som følge av dette. Jeg kjenner selv til en mann som etter en svært fuktig tur på byen falt på sykkelen, fikk brudd i nakken, og ble lam fra halsen og ned. Dette hadde ikke skjedd om han ikke hadde brukt sykkel den kvelden.

Sykler er altså et alvorlig folkehelseproblem. Likeledes antibiotika. Forskere har påvist alvorlige bivirkninger, som burde tilsi at verden hadde hatt det bedre uten antibiotika.

Og fra spøk til alvor: Slik argumenterer vaksinemotstandere. Det er ingen tvil om at vaksiner har reddet millioner av barneliv, og noen farlige sykdommer er nærmest utryddet takket være vaksiner. God oppslutning er avgjørende for at vaksinering skal fungere. Ubalansert og ensidig informasjon om sjeldne bivirkninger kan dessverre skremme folk fra å ta disse livreddende vaksinene. Da kan man også bli del-ansvarlig for at slike sykdommer får fortsette å ta liv.

Og for all del: Bruk gjerne sykkel også!

Torstein Schrøder-Aasen