14. november er likelønnsdagen

Kvinner tjener mindre enn menn.

Kvinner tjener mindre enn menn. Foto:

Av

Hvorfor er det slik i 2019? Hvorfor er det slik at kvinner bare tjener 87 prosent av det menn gjør? 

DEL

LeserbrevUnio markerer Likelønnsdagen sammen med de andre arbeidstakerorganisasjonene 14. november for å markere at fra i dag jobber alle kvinner gratis ut året!

Og det er dessverre slik at likelønnsgapet vokser med utdanning – for de med tre års utdanning eller mer tjener kvinner bare 80 prosent av det menn gjør! Det er ikke greit at vi må fortsette å finne oss i dette i 2019!
Hovedgrunnen til det vedvarende likelønnsgapet er det kjønnsdelte arbeidsmarkedet og den manglende verdsettingen av kvinnedominert sektor. Dette gjelder i stor grad de som har høyere utdanning i offentlig sektor – som for eksempel lærere og sykepleiere. En mannlig og en kvinnelig sykepleier eller lærer i samme stilling tjener det samme, men det er ikke lik lønn for arbeid av lik verdi. År etter år viser tallene at de med en høyskoleutdannelse på 3 år eller mer i offentlig sektor får 80 prosent av hva de får betalt i de mannsdominerte yrkene i privat sektor.

Lik lønn for arbeid av lik verdi er forankret i Likestillings og diskrimineringsloven, i ILO-konvensjon nummer 100 og i FN-konvensjonen, men har vist seg uhyre seiglivet å gjøre noe med.
Det viktigste bidraget til likestilling mellom kvinner og menn er at kvinner fullt ut forsørger seg selv. I likestillingslandet Norge er det fortsatt ikke slik. Kvinner jobber langt mer deltid (90 prosent av all deltid gjøres av kvinner), arbeidsmarkedet er sterkt kjønnsdelt, og hjemmeoppgaver og oppfølging av barn er fortsatt ujevnt fordelt i norske hjem.
Så hva kan gjøres?

Familiepolitikk som delt foreldrepermisjon og full barnehagedekning er en selvfølgelig del av likestillingspolitikken.
I tillegg bør arbeidsgiverne rapportere på likelønn som et annet viktig tiltak. Økt innsyn i virksomhetenes lønnssystemer og sanksjonsmuligheter hindrer at menn vinner i lønnsforhandlinger.

Skal vi klare å gjøre noe med at kvinnedominerte yrker blir lavere lønnet enn menns, må myndighetene stille krav til arbeidslivets parter om en forpliktende opptrappingsplan og om utvidete rammer for tariffoppgjørene i offentlig sektor. Det handler om å bruke lønn som virkemiddel for å bryte kjønnsdelte utdannings- og yrkesvalg. Unio stiller seg bak frontfagsmodellen, men den trenger en modernisering der målet er å i sterkere grad tilgodese den kvinnedominerte sektor, der vi påpeker at også menn taper! I stor grad dreier dette seg om utdanningsgruppene i offentlig sektor.

Arbeidsgiverne i offentlig sektor må tilby hele stillinger og arbeidsvilkår som er til å leve med, og at man makter å gå i hele stillinger fram til pensjonsalder i de kvinnedominerte yrkene i helse- og sosialsektoren.
Det er ikke greit at kvinner i 2019 fra 14. november jobber gratis ut året!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags