Fra nå jobber kvinnene gratis ut året

LØNNSGAP: Kvinner tjener systematisk mindre på å ta høyere utdanning enn menn. Foto: Shutterstock  Bildetekst

LØNNSGAP: Kvinner tjener systematisk mindre på å ta høyere utdanning enn menn. Foto: Shutterstock Bildetekst

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Verden over arrangeres Equal Pay Day for å markere den globale uretten som ligger i at kvinner tjener mindre enn menn. Unio har valgt å markere Equal Pay Day 17. oktober som et symbol på at våre medlemmer fra denne datoen og ut året jobber «gratis» – om vi sammenligner oss med de mannsdominerte gruppene med like lang utdanning.

DEL

MeningerLikelønnsgapet tilsier at kvinnene denne dagen kunne lagt ned arbeidet, gått hjem og tatt fri resten av året. Men konsekvensen ville vært dramatisk. Likevel lar samfunnet denne uretten gå videre.

Betyr ikke at alle skal tjene likt

Likelønn handler om å sammenligne kvinners og menns lønn. Det handler om at både kvinner og menn skal få lønn etter utdanning, kompetanse og ansvar. Likelønn betyr ikke at alle skal tjene likt. Likestillingslovens § 5 er tydelig på dette. Her defineres likelønn som lik lønn for likt arbeid eller arbeid av lik verdi. Lønn skal fastsettes på samme måte, uavhengig av kjønn, basert på kompetanse, ansvar, anstrengelse og arbeidsforhold. Retten til likelønn gjelder uavhengig av om arbeidet tilhører ulike fag eller om lønna reguleres i ulike tariffavtaler.

Stor forskjell

I Norge er det slik i dag at for hver hundrelapp en mann tjener, tjener en kvinne med inntil fire års høyere utdanning bare 80 kroner. Den store forskjellen kalles for likelønnsgapet. Kvinner har tradisjonelt alltid blitt lønnet dårligere enn menn. Det har ikke blitt mer likelønn med mer likestilling de siste tiårene.

Likelønn i Norge handler om mer enn lik lønn for likt arbeid: De mannlige og kvinnelige sykepleierne som møtes i korridoren på sykehjemmet eller sykehuset, følger den samme lønnsstigen. Og lærerne som treffer hverandre på lærerrommet, kan godt synes de får for lite betalt for jobben de gjør, men de har i alle fall omtrent den samme lønnen.

Hvorfor i lønnsmessig baktropp

Kvinnelige studenter har lenge vært i flertall ved universitet og høyskoler. Nå er det også kvinnene som tar flest doktorgrader. Med sin kunnskap og kompetanse vil utdanningsgruppene være i front når Norge skal omstilles og fornyes. Hvorfor skal de danne baktroppen når det gjelder lønn?

Ingen regjering, verken blå, rød eller rødgrønn, har klart å gjøre noe for å minske lønnsgapet.

Faktisk har lønnsgapet vært like stort siden Gro Harlem Brundtland var statsminister på midten av 80-tallet. Kvinner tjener systematisk mindre på å ta høyere utdanning enn menn. Det er faktisk slik at likelønnsgapet vokser med utdanningsnivå.

Yrkesvalg ikke forklaringen

Å forklare likelønnsgapet med at kvinnene velger feil yrker og arbeider i offentlig sektor er uholdbart. Og enda verre blir det når enkelte slår seg til ro med en slik forklaring. Det trengs mange tiltak, og vi utfordrer både oss selv, politikere og arbeidsgivere.

Norge vil framover ha stort behov for yrkesutøvere med lang utdanning – ikke minst i offentlig sektor. Det å fortelle ungdommen at de velger feil dersom de utdanner seg til viktige yrker i offentlig sektor, kan få alvorlige konsekvenser. Vi kan i verste fall risikere manko på personer med nødvendig fagkunnskap i viktige yrker. Bedriften «Norge» vil kunne få utfordringer med å ivareta sine samfunnsoppgaver overfor innbyggerne på en tilfredsstillende måte om vi ikke har ansatte med fagkunnskap.

Det er altså ikke valgene det er noe feil med. Det er lønnsstrukturen, samfunnets verdsetting og vilje til å lønne disse på en måte som minker likelønnsgapet.

På vegne av UNIO i Vestfold:

Marie Bru,

fylkesleder Utdanningsforbundet

Lisbeth Rudlang,

fylkesleder Norsk Sykepleierforbund

Stine Benjaminsen Nygård,

lokallagsleder

Politiets Fellesforbund

Berit Bratholm,

hovedtillitsvalgt Forskerforbundet

Bas van den Beld,

regionleder Norsk Fysioterapeutforbund

Kathrine Færestrand,

leder region sør Norsk ergoterapeutforbund

Kjell-Vidar Eriksen,

regionleder

Akademikerforbundet

Natalia Jacobsen,

plasstillitsvalgt Skatterevisorenes Forening

Hans Martin Rachløw,

regionleder Det Norske Maskinistforbund

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags