Nye Tønsberg må stå i fronten for likelønn – vi krever lik lønn for likt arbeid!

KVINNELØNN: Om alle barnehageansatte forlot jobben i dag og ikke kom tilbake før 1. januar, hadde store 
deler av Norge stoppet. Likevel ser ikke samfunnet den reelle verdien av arbeidet deres og det arbeidet utført i andre kvinnedominerte arbeidsplasser og yrker, skriver Mille Charlotte Sjøttem.

KVINNELØNN: Om alle barnehageansatte forlot jobben i dag og ikke kom tilbake før 1. januar, hadde store deler av Norge stoppet. Likevel ser ikke samfunnet den reelle verdien av arbeidet deres og det arbeidet utført i andre kvinnedominerte arbeidsplasser og yrker, skriver Mille Charlotte Sjøttem.

Av
DEL

LeserbrevDet var ingen ting som var mer urettferdig som liten, enn når du gjorde den samme oppgaven som bror og belønningen dere fikk var ulik. Dessverre opplever voksne kvinner i dag å ikke få lik lønn for likt arbeid, det er derfor på tide å bli inspirert av Islands åpenhet for å lage et mer rettferdig Norge! Lik lønn for likt arbeid har alltid vært en åpenbart rettferdig ting for oss, men selv om lik lønn for likt arbeid lenge har vært lovfestet i Norge er det fortsatt ikke en selvfølge. En gjennomsnittlig lønn for kvinner, er i dag lavere enn den for menn, og fra den 14. november jobber kvinner i teorien gratis ut året!

Dette er ikke bare fordi kvinner jobber i yrker med lavere lønn, har lavere posisjoner eller jobber mer deltid enn menn. Lønnsforskjellene er størst for heltidsansatte og de med høyere utdanning. Hvorfor tjener en lærer mindre enn en ingeniør? Hvorfor tjener en hjelpepleier mindre enn en elektriker? Jo, fordi samfunnet til nå har sett på typiske egenskaper forbundet med mannsrollen som mer verdifulle. Det gjør at jobber som krever kvinnelige egenskaper får lavere lønn.

Å oppnå likelønn mellom kjønnene er viktig fordi økonomisk selvstendighet er en forutsetning for frigjøring, trygghet og likestilling. Sosialistisk Ungdom mener at jobber som krever empati, slik som sykepleiere, må få rettferdig lønn ut ifra den reelle verdien arbeidet gir. Selv om mange mener Norge er likestilt, ser vi fortsatt mange strukturelle ulikheter slik som lønn, hvordan man ikke blir tatt seriøst av rettsvesenet og representasjon i bedriftstyrer.

Det er dessverre i dag mye hemmelighold av de lønnsforskjellene innad i bedriftene. Dette har i dag svært uheldige effekter på lønnsforskjellene vi finner mellom kvinner og menn. Vi har nærmest ingen mulighet til å rydde opp når disse forskjellene først finner sted, siden den nødvendige informasjon sjeldent er tilgjengelig. Hvordan kan vi arbeide for å fjerne disse ulikhetene når det ikke er åpenhet om lønnsfordelingene? For å utgjøre en forskjell trenger vi en likelønnslov, som de har på Island, som vil legge ansvaret på arbeidsgiveren til å rapportere verdien av arbeidet. På den måten kan samfunnet systematisk sette lønn etter en rettferdig vurdering av arbeidet. Island har klart å ta ansvar for likelønnen, nå er det på tide at Norge følger etter.


Om alle barnehageansatte forlot jobben i dag og ikke kom tilbake før 1. januar, hadde store
deler av Norge stoppet. Likevel ser ikke samfunnet den reelle verdien av arbeidet deres og det arbeidet utført i andre kvinnedominerte arbeidsplasser og yrker. Vi er avhengig av deres arbeidskraft. De tar sitt samfunnsansvar ved å ikke forlate jobben i dag, derfor må resten av samfunnet ta ansvar og gi dem den lønna de fortjener. Vi trenger en likelønnslov som kan bidra med åpenhet om de lønnsforskjellene som eksisterer. I Island har de allerede innført en slik lov som krever at bedriftene må innføre tiltak mot lønnsforskjellene. Lønnsstatistikken må rapporteres inn og tiltakene må settes i gang i bedriftene. Island viser oss at tanken om en likelønnslov ikke er en rar feberfantasi, men noe som reelt er mulig. Det å innføre en likelønnslov her i Norge vil ikke løse problemet fullstendig, men det vil være et stort skritt i riktig retning. Vi trenger en likelønnslov som sikrer alle lik lønn for likt arbeid!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags