Færder kan ikke skyve fra seg ansvaret for matproduksjon

MÅ TA ANSVAR: En tørkesommer langt utenfor normalen skapte problemer for innenlands matvaresikkerhet og fôrproduksjon, skriver Per Espen Fjeld.

MÅ TA ANSVAR: En tørkesommer langt utenfor normalen skapte problemer for innenlands matvaresikkerhet og fôrproduksjon, skriver Per Espen Fjeld. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Borgheim syd er landbruk mot boliger og industri.

DEL

MeningerEn av de kanskje heteste potetene i Færderpolitikken fremover vil være planer for utbygging på dyrka mark syd for Borgheim. La det være slått fast med en gang. Færder Venstre ønsker dette området bevart for matproduksjon for fremtiden. Begrunnelsen følger under.

I dag ble det lagt frem en rapport fra FN hvor det slås fast at 1 av 10 mennesker i verden sulter, og den andelen øker. Klimaendringer er en del av årsaken. Oftere ekstremvær med tørke eller flom skaper problemer for matproduksjon mange steder i verden. I år opplevde vi det også i Norge og i Færder. En tørkesommer langt utenfor normalen skapte problemer for innenlands matvaresikkerhet og fôrproduksjon. Ansvaret for matproduksjon må tas av alle som forvalter matjord. Færder kan ikke skyve fra seg et slikt ansvar. Det vil være direkte umoralsk.

Færder er i eliteklassen for landbruk

Til støtte for å bygge ned matjorda ved Borgheim syd hevdes det at den har dårlig kvalitet. Det er jo direkte feil. Ja, det finnes kanskje bedre matjord på Nøtterøy. Men løft blikket litt. Nøtterøy har noe av den aller beste matjorda i hele landet. Gammel havbunn med et formidabelt produksjonspotensiale, og i tillegg gode klimatiske forhold, plasserer Færder i eliteklassen for landbruksproduksjon.

At jordene ved Borgheim syd kanskje ikke er best på Nøtterøy betyr overhode ikke at de er dårlig. Alt er relativt. De er fortsatt blant det beste vi har i landet. Lille Vestfold står for over 17% av all grønnsaksproduksjon på friland i Norge og i Vestfold står Færder for 39% av grønnsaksproduksjonen.

200 dekar omdisponert fra dyrkbar mark

I tillegg har vi store areal med korn, potet, grovfor og bær i Færder. Landbruket i Færder er en betydelig næring som produserer mat av svært høy kvalitet, og de går foran i utvikling og innovasjon. For oss i Færder Venstre er det helt opplagt at vi har et særlig ansvar for å ta vare på og legge til rette for landbruket i Færder som næringsaktør og produsent av mat av høy kvalitet på noe av den beste dyrkingsjorda i landet.

Siden 2006 er nesten 200 da dyrkbar jord omdisponert til andre formål i Færder. Hvert eneste år er litt matjord tatt ut av produksjon og brukt til andre formål. Når matjord bygges ned er den borte for alltid. Den tid må være over. Vi må kjenne vår plass både nasjonalt som viktig grønnsaksprodusent og også ha et blikk på det større bildet at verden er i underskudd av mat, og det underskuddet øker. Vi må la dyktige næringsdrivende på landbruk og matproduksjon disponere matjorda i Færder.

Det kan vi politikere legge til rette for. Gamle planer må sees på på nytt i lys av dagens krav og utfordringer. Den eneste spaden som bør i jorda syd for Borgheim må tilhøre landbruket.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags