Hensynet til naboene må få større betydning

Bilde av innsenderen

Bilde av innsenderen Foto:

Av
DEL

LeserbrevI byggesaker skapes ofte verdier. For utbygger. Mens naboene blir skadelidende. Gjerne med vesentlig reduksjon av verdien på sine eiendommer. Eksemplene på dette er mange. Det kan dreie seg om utsikt som blir borte, dårligere solforhold eller vanskeligere tilgang til strandsonen. Bygningslovens bestemmelser om nabovarsling ivaretar ikke alle interessenter. Og i dispensasjonssaker er det enda større grunn til å legge vesentlig vekt på naboenes og nabolagets interesser. Men kommunens skjønnsutøvelse går dessverre for ofte i utbyggers favør.

Tønsberg Blad har skrevet om flere eksempler på saker der utbygger favoriseres på bekostning av naboene og nabolaget. Avisen, og for så vidt også kommunens administrasjon og det politiske flertallet, synes imidlertid ikke å være tilstrekkelig bevisst på den verdioverføringen som da skjer. Et illustrerende eksempel på at kommunen tilfører grunneier verdier på bekostning av naboene, er dispensasjonssaken på Buerstad på Nøtterøy, og som er omtalt i Tønsberg Blad.

MDG vil at nabointeressene skal få større vekt i byggesaker og især i dispensasjonssaker. Det er jo naboene som oftest er «folk flest», ikke grunneieren som vil ha dispensasjon.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags