Klimapolitikken må brukes til å kutte klimagassutslipp

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Høyres Kårstein Eidem Løvaas skriver om mange gode klimatiltak i Tønsbergs Blad, og det er bra - vi i De Grønne ønsker alle velkommen inn i klimapolitikken.

DEL

Leserbrev 

MDG er helt enige i at fokus på grønn teknologi og fornybar-løsninger, helelektriske ferger, elfly og energieffektivisering er gode greier - men det er et grunnleggende problem med Høyres klimapolitikk. Den kutter ikke nok i klimagassutslippene!

40 prosent er et stort tall, og det er det Stortinget har vedtatt å kutte klimagassutslippene med fra 1990-nivået innen 2030. Vi snakker om 23 millioner tonn ned fra dagens 53,4! I 1990 var utslippene på 51,7 millioner tonn, vi har altså gått feil vei siden vi begynte å snakke om klimagasskutt på 90-tallet.

Skyver på problemene

Så hva er planen? Hittil ser den største planen ut til å være å skyve kuttene foran seg. Vi utsetter å gjøre nok, noe som fører til at vi må gjøre veldig, veldig mye mot slutten av perioden. Å planlegge ut fra at teknologien skal redde oss innen 2030 er mildt sagt høyrisikoatferd.

I Norge er de to desidert største utslippskildene transport og produksjon av olje og gass, den ene i ikke-kvotepliktig sektor, den andre i kvotepliktig. Så hva gjør dere, Høyre? Helst mer av det som monner, ser det ut til.

Mer vei, mindre trafikk?

Miljødirektoratet går nå ut og advarer mot E18-utbyggingen som regjeringen vil ha gjennom Bærum. Denne utbyggingen fører til økt risiko for økte klimagassutslipp og en utvikling som ikke er klimavennlig mener miljødirektoratet. Det er vi i MDG helt enige i. Og det skal jo ikke mye til for å dra paralleller til vår egen regions store veiprosjekt med ny fastlandsforbindelse mellom Nøtterøy og Tønsberg. Å påstå at mer vei vil ta oss mot lavutslipps-samfunnet er rett og slett naivt.

Og så er det Norges andre store utslippskilde, olje- og gassproduksjonen. Denne står for 14,9 millioner tonn utslipp, og dette er bare produksjonen. Uansett hvordan vi ser på kvotesystemet så har vi på verdensbasis allerede funnet mye mer olje enn vi kan pumpe opp dersom togradersmålet skal nås. Sett i kombinasjon med at all fortsatt satsning på olje- og gass er satsning som burde ha vært gjort i fornybarsektor er det umulig å forstå hvorfor Norge skal fortsette å subsidiere oljeleting. Ikke bare er det ekstremt dårlig klimapolitikk, det er også svært dårlig næringspolitikk. På verdensbasis er investeringene i elektrisk sektor nå større enn investeringene i fossil sektor.

Alt må ikke bli vanskeligere for folk

Det fremstår som Høyre, i likhet med Arbeiderpartiet, er villige til å stå på hodet for å kunne si at vi alle kan fortsette mest mulig som før. Det er ikke så rart. De fleste i Norge har det godt, og det er ikke lett å skulle selge inn endring når vi har det godt. Ved å skape et virkelighetsbilde der hovedbudskapet er at alt går bra, unngår de store, grå partiene å ta vår tids alvorligste utfordring på alvor.

Klimapolitikk trenger ikke å dreie seg om å gjøre hverdagen vanskeligere for folk - det har Eidem Løvaas helt rett i. Men klimapolitikk må dreie seg om å kutte klimagassutslipp. Det betyr å lage strukturer som gjør det lett for folk å velge klimavennlig, det betyr å tørre å stå for at ting blir annerledes og det betyr ikke minst å slutte å investere i det som skaper utslipp. Fremtiden ER fornybar, men det fordrer at vi gjør noe med det!

Harald Moskvil og Anne Katrine Hauge

Stortingskandidater Miljøpartiet De Grønne Vestfold

Følg på: Facebook

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags