Gå til sidens hovedinnhold

Å forkorte en helsekø

Artikkelen er over 7 år gammel
Regjeringen vil la pasienter innen rus og psykiatri selv få velge hvor de skal behandles, og om det skal foregå i en offentlig eller privat institusjon. Etter hvert skal flere pasientgrupper komme med i ordningen. Gjennom anbud og konkurranse legger staten opp til å kjøpe flere behandlingstjenester hos private aktører. Ved å «flytte mer makt tilbake til pasientene» blir det kortere køer, mener helseminister Bent Høie (H). – Vår største sammenhengende helsereform, erklærer statsminister Erna Solberg (H), som sammen med finansminister Siv Jensen (Frp) brukte en solfylt junisøndag til å presentere forslaget som nå sendes ut på høring.
Reaksjonene fra opposisjonspartiene går i kjente spor, med skepsis og motstand som det mest iøynefallende. Skepsis meldes inn også fra enkelte ledere i det offentlige helsevesenet. Et dekkende bilde av dagens situasjon er imidlertid en fordel for den videre debatten om en sak. Og dette bildet viser at mange, altfor mange, pasienter med rett til behandling blir stående i kø, til dels uforsvarlig lenge – mens det vitterlig finnes ledig kapasitet rundt om i sykehusvesenet. Og det trenger å gjentas, med passende mellomrom: Å bruke penger på raskere behandling er som regel bedre samfunnsøkonomi enn å la folk stå i kø.
Bruk av private aktører er intet nytt, heller ikke under de rødgrønne. Det samme gjelder fremveksten av private forsikringer og et todelt helsevesen. Hvis regjeringen får sin reform til å virke etter forutsetningene, vil både pasientene og helsebudsjettene virkelig få noe å feire. Men skal reformen få et mest mulig skånsomt møte med den gjenstridige virkeligheten, gjør regjeringen klokt i å lytte til en hovedinnvending fra opposisjonen, den som gjelder kontroll og byråkrativekst.
For man må unngå en utvikling hvor private skummer fløten ved utelukkende å konkurrere om de mest lønnsomme pasientene. Og den beskrivelsen Helsedepartementet selv gir av prissystemer, oppgjørsordninger og rapportering vil kreve forebyggende tiltak mot byråkratisering fra dag én. I alle fall virker det fornuftig å starte reformen på et avgrenset område med betydelig forbedringspotensial. Så får man gjøre seg noen erfaringer underveis, med det ene eller det annet fortegn.

Bilateralt
I sin jakt på nye venner tar Putin sikte på gasshandel og gjeldslette overfor Kim Jong Un. Som motytelse kan han få lære mer om ekte tilbedelse i befolkningen.

Kommentarer til denne saken