Regjeringen kutter i arbeidsavklaringspenger og sender regningen til kommunene

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Nok er nok!

DEL

LeserbrevRegjeringen kutter i arbeidsavklaringspenger og tiltaksmidler og sender regningen til kommunene. Behovet for bistand og hjelp forsvinner ikke selv om det kuttes i stønader. De som tidligere mottok arbeidsavklaringspenger blir nå avhengige av økonomisk sosialhjelp. Men mens staten dekket utgiftene til arbeidsavklaringspenger er det kommunene som nå betaler den økonomiske sosialhjelpen.

Kommunene må betale for regjeringens kutt i de statlige velferdsordningene. Allerede nå vet vi at Tønsberg kommune må regne med en merutgift i år på mer enn 8 millioner kroner.

Disse pengene kunne vært brukt på de barnefamiliene som strever. Barnetrygden kunne vært holdt utenfor inntektsberegningen av økonomisk sosialhjelp og kommunen kunne tilbudt mat i barnehagene. Begge tiltakene ville bidratt i til å redusere barnefattigdom.

Statsråd Hauglie tilbyr kommunene 90 millioner som kompensasjon for kommunens merutgifter. Når vi vet at Tønsberg er en av 422 kommuner og at merutgiftene er på mer enn 8 millioner hos oss, sier det seg selv at denne såkalte kompensasjonen bare er en dråpe i havet.

Det kuttes litt etter litt i kommunenes muligheter for å gi gode velferdstilbud. Vi bør ikke bare sitte musestille og la det skje.

Det er snart valg. Nok er nok når det gjelder kutt i velferdstilbud til de som trenger det aller mest. Vi heier på fellesskapsløsninger. Det er det som kjennetegner et samfunn som fungerer for alle.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags