DAB systemet fungerer ofte veldig dårlig i Tønsberg området. Når det er problemer faller det ut hele tiden. Eksperter fra NRK har bekreftet at vi har problemer i området rundt Tønsberg. Hva skal vi gjøre? 

1. Forlange FM systemet tilbake.

2. Betale mindre i NRK avgift.

3. Forlange at NRK ordner opp i problemene.