Om middag for en hundrings og andre restaurantanmeldelser

Terje Tidemann

Terje Tidemann

Av
DEL

Leserbrev

Enhver avis med respekt for seg selv har anmeldelse av restauranter i sitt lokalområde. Og det er jo viktig og bra å skrive om næringslivet i sitt område. Om de som bidrar til bygging av veier, finansierer helsesektor, skoler og barnehager og så videre.

År om annet besøkes de lokale restauranter, av en eller annen/noen som skal gi sin dom i avisen, og bedømmingen lagres på nett under en restaurantguide slik at vi kan veiledes i våre valg når vi skal ut og spise. Her kan vi for eksempel lese om et herværende hotell som hadde knusktørr og alt for sterk kylling (8 år gammel bedømming hvor hotellet siden har bygget ny ala carte restaurant), om burgerfest i nitrist lokale (9 år gammel artikkel, hvor restauranten for et par år siden er solgt og har skiftet konsept totalt).

Hardt arbeidende fagfolk, om de har en god eller dårlig dag, om de har måttet sette inn en ufaglært vikar for sykdom eller er fullt bemannet, får sitt pass påskrevet og må leve med dommen i flere år. Har de skiftet meny, har de nettopp ansatt ny kjøkkensjef, eller er de faktisk solgt og restauranten har helt nytt konsept, så står dommen fra TB der i uoverskuelig fremtid.

I vinterferien har restauranter i Tønsberg, for å trekke publikum i en ellers svært rolig periode, gått sammen om et prosjekt kalt "Middag for en hundrings". For hundre kroner varter restaurantene opp med middagsretter du ellers kanskje må ut med 150 - 250 kroner for. Det rapporteres fra bransjehold om fulle hus og veldig mange fornøyde gjester. Det er gjester som ofte ellers ikke går så mye ut og spiser, men benytter sjansen når det er billig, og tar med seg barn og bestemor, som jo er hyggelig.

Med så stort trykk som det har vært, så er det da utrolig imponerende av TBs matanmeldere "Vaffel og Gaffel" å klare å få bord og ikke minst klare å spise middag på restaurant 14 ganger i løpet av en uke! For en må jo forutsette at dette er to kvalifiserte (!?) matanmeldere som besøker alle restaurantene, og som er sultne og gode før de skal spise, slik at de får en kvalifisert, objektiv og lik bedømming! For det er vel ikke et tilfeldig utvalg av TBs ansatte som gjør dette, eller...? Hvis ikke så er det jo utrolig respektløst overfor folks håndverk, arbeidsplasser og livsverk. Jeg mener - en dårlig bedømming blir jo stående på nett hos TB i alle evigheter. En dårlig bedømming kan bidra til at en restaurant går nedenom og hjem faktisk. For det har jo stått i avisen hvor bra eller dårlig det er (var), og nettet tyr vi jo ofte til når skal ut på lørdagskvelden eller skal ut og spise en plass vi ikke har vært før.

Når en avis bedømmer et teaterstykke, så sender de en representant som kan noe om teater og gjerne har formalutdanning på området. Bedømmes et kunstverk, så regner vi med at vedkommende for eksempel har en utdanning i kunsthistorie. Gjelder de samme regler for restaurantbedømmelser, eller er det bare nok å ha litt interesse for mat? Vet vi i det hele tatt om vedkommende kan lage mat selv? Liker vedkommende fisk, eller rød eller hvit vin? Har de en sommeliérutdannelse eller servitørfagbrev når de uttaler seg om service og servitørens drikkeanbefaling til maten? Er det de samme menneskene som kommer, og bedømmer etter like kriterier, eller er det forskjellige personer hver gang?

Når avisen skriver om en fotballkamp, så sender de vel ikke den som ikke er interessert i sport og ellers skriver om politikk eller musikk. Men det vet vi altså ikke når det gjelde restaurantanmeldelsen, og da er det per definisjon med andre ord overhode ikke til å stole – kun en tilfeldig persons subjektive mening der og da. Men det står jo i avisen, fremstilt som dens objektive og kvalifiserte mening. Er det respektfullt overfor restaurantansatte?

Restaurantbransjen er en personalintensiv næring med svært svingende etterspørsel og små marginer. Det er en utfordring å til enhver tid ha en dyktig bemanning for å dekke etterspørselstopper, og ikke ha for høye personalkostnader når det er lav etterspørsel (som i vinterferien). Det er mange nyetableringer, og mange ufaglærte – men da også mange heldige unge som for eksempel får en ekstrainntekt ved siden av studier. Der jobber veldig mange unge, og mange innvandrere.

I forhold til annen industri blir vi ofte ikke oppfattet som «like fine», selv om undersøkelser viser at bransjen, som en del av reiselivssektoren, bidrar lokalt til mye høyere skatteinntekter enn for eksempel sjømatnæring, prosessindustri og kjemisk industri (til sammen faktisk! Jamfør en nylig rapport fra Menon Economics).

Restaurantene på brygga, og ellers i byen og andre steder, har mange ansatte som skatter lokalt, og er en utrolig viktig bidragsyter så vel til velferd generelt i lokalsamfunnet, som kulturbyggere og attraksjoner som gjør byen attraktiv for at folk skal ønske og bo der, og for turisme. Hva hadde vel Tønsberg vært uten bryggerestaurantene? Med andre ord, en næring som bør behandles med stor respekt!

Jeg skal ikke si om anmeldelsene av middag for en hundrings er riktige eller gale, for jeg var bortreist i vinterferien, og mange fikk jo også gode kritikker! Men jeg kjenner mange av de svært godt, og jeg registrerer at disse anmeldelsene, og andre, ofte ikke stemmer med hva folk opplever over tid, og at det kan være merkelige formuleringer og meninger som tilsier manglende fagkunnskap. Som for eksempel da Esmeralda for noen år siden fikk trekk for ruccolasalat på en pizza, noe anmelderen fant upassende (jo det er faktisk hel vanlig i pizzaens hjemland, og faktisk veldig godt). Og får du en middag for en hundrings, så kan du heller ikke forvente Guide Michelin-nivå eller å kunne bytte om på råvarer, da marginene er svært små (om noen ide hele tatt) og det er svært travelt.

Og når anmelderne «Kniv og Karaffel» uttalte i en snart 9 år gammel anmeldelse som ligger på TBs restaurantguide på nett (om en nå nedlagt restaurant) at de får: «Klassisk Crème Brûlèe til Karaffel og Slottsfjell trøffeltårn med jordbær til Kniv. –Jeg har riktignok ikke utdannelse innen arkitektur, men denne lille pyramiden av sjokolade har da lite med Slottsfjellet å gjøre, sier Kniv og smatter i seg søtsakene.», ja så må vi vel kunne forvente at om de ikke har utdanning i arkitektur, så har de har en utdanning eller kompetanse innen restaurantdrift, og kokk eller servitørfaget, og at det ikke er et venstrehåndsarbeid av noen tilfeldige utvalgte, eller?


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags