Poenget med klima-  og miljøpolitikken i Unge Høyre er å sikre at vi tar vare på naturressurser og livsgrunnlag til våre etterkommere. Generasjonsperspektivet er svært viktig i Høyres miljøpolitikk, vi ser på ulike hensyn både på kort – og lang sikt. Høyre arbeider for kostnadseffektive og treffsikre tiltak som bidrar til å redusere klimagassutslipp og forurensning i hele samfunnet.

LES OGSÅ: Organisasjonssjefen i Vestfold idrettskrets: Klimaendringer truer Norges nasjonalsport

Angår oss alle

Miljøet er noe som angår oss alle. Det handler ikke bare om å ta vare på kloden, men også å sikre din egen og de neste generasjoners framtid. Dette er det Unge Høyre bygger sin klima- og miljøpolitikk på. Det vil si at vi skal bevare kloden i like god stand til våre etterkommere, som vi mottok den, slik at fremtidens generasjoner kan høste av de samme, gode naturressursene og mulighetene vi er så stolte av å ha.

LES OGSÅ:  Regjeringen kutter ikke utslippene, den øker dem

Frem til nå har ikke engasjementet eller reaksjoner vært helt optimale under dette temaet, men klimakrisen må tas på alvor. Det er på tide at vi som har muligheten til å gjennomføre noe, setter oss inn i problemstillingen vi står ovenfor og innser at den globale oppvarmingen er både dramatisk og ikke minst svært negativ.

Teknologi og fornybar energi

For å møte miljøutfordringene, vil Unge Høyre satse på teknologi og fornybar energi. Vi som lever i Norge har et godt utgangspunkt, vi har for eksempel fjell hvor vannfallsenergi kan brukes til sitt optimale. Selv om vannkraft i Norge er økende, får vi klare og tydelige faresignaler om truede dyrearter, smeltende poler og naturkatastrofer. Dette betyr at dagens nivå på forurensninger ikke er bærekraftig på lengre sikt, og derfor må vi finne løsninger og metoder som fungerer. Vi må med andre ord gi plass til nye, miljøvennlige og fremtidsrettede løsninger.

LES OGSÅ: Vi må sette rekord i utslippskutt!

Viktig med bærekraftig energiproduksjon av fornybare energikilder

Den definitivt beste løsningen er bærekraftig energiproduksjon av fornybare energikilder. Da er det snakk om ren energi som er like miljøvennlig å produsere som å bruke. Ved hjelp av bærekraftig energiproduksjon vil vi unngå utslipp som ødelegger klimaet. Til tross for at fornybare energikilder finnes i mange former, er det viktigste at vi utnytter dem på en måte som er effektiv og trygg. Vårt moderparti, Høyre, mener Norge skal bidra til å redusere følgene av menneskeskapte klimaendringer og arbeide for å redusere utslipp her hjemme og globalt. Verden trenger mer energi i fremtiden og derfor må fornybare energikilder stå for en større del av energiforsyningen. Norge kan med sine teknologimiljøer og økonomiske ressurser vise veien til lavutslippssamfunnet.

Etterspørselen etter energi vokser med 1,5 – 2 prosent hvert år på grunn av stadig økende velstand og ikke minst befolkningsvekst. Ifølge International Energy Agency, vil også verdens energiforbruk dobles fram til 2030. Dette vil bety store trusler mot miljøet om vi fortsetter sånn som vi gjør i dag. Vi vil møte på luftforurensning, økte temperaturer, sur nedbør og ekstremvær for å nevne noen. Derfor er det viktig at vi finner bærekraftige løsninger så kjapt som mulig.

LES OGSÅ: Nå blir det enda bedre å være syklist i Vestfold

Vårt utgangspunkt er fremtidsoptimisme

Vi som er unge i dag, skal føre denne jorden videre i like god stand til våre etterkommere, som da vi mottok den. Som et ungdomsparti viser vi mye engasjement til denne saken, vi er villige til å løfte den høyt, og strekke oss langt. Vi setter fremtidsoptimisme som et viktig utgangspunkt for miljøpolitikken. Vi tror på at mennesket og dets evne til å finne løsninger på de utfordringene vi møter, uansett om det er fattigdom, sykdom, klimaendringer eller miljøskader.

Det er nå vi har muligheten til å starte kampen mot den globale oppvarmingen, det nå Unge Høyre vil forandre for å bevare. Sammen kan vi skape en grønn framtid.

Johanne Wilhelmine de Ferry Nitter Kirsebom