Gratulerer med verdens miljødag

Av
DEL

MeningerKlimautfordringene er kommet høyt på dagsorden igjen takket være tøffe ungdommer og deres klimastreiker. De har rett.  Vi står ovenfor en klimakatastrofe og de fortjener et tydelig svar og håp for en framtid.  Det vi kan gjøre, er å handle lokalt. SV vil derfor gjøre nye Tønsberg til en grønn klimakommune. Vi ønsker handling og et klimaregnskap for den nye kommunen som viser kutt i Co2-utslipp -  ikke bare at vi har stoppet økningen.

Her er våre konkrete forslag og utfordringer til de andre partiene foran valget:

Vi må reise grønt

• Nei til den nye fastlandsforbindelsen. Gigabrua og tunellen fører til økt biltrafikk. Vårt alternativ er en ny bro ved siden av kanalbroa for kollektiv transport.

• Ny jernbanestasjon må ligge i Tønsberg sentrum, så flest mulig kan sykle og gå til den.

• Bedre kollektivtrafikk. SV vil ha flere busser, som gjør det mulig å klare seg uten bil i nærsentrene. Bussene skal være utslippsfrie.

• Bussen skal fram i kollektivspor, ha prioritet i kryss og Nedre Langgate skal bli bussgate.

• Vi vil utrede bybaner fra Borgheim til sentrum og Eik, til Bakkenteigen og nye Skoppum stasjon, samt Tønsberg-Revetal.

Vi må bygge grønt

• Kommunens bygninger skal sikte mot plusshus-standard. Alle byggeprosjekter skal være fossilfrie, bygges i materialer med minst mulig co2 avtrykk og avfall gjenvinnes.

Det må pålegges tilknytning til fjernvarme der det er mulig. Fjernvarmen skal være basert på

 utslippsfri energi.

• Stille krav om nullutslipp fra nye bygninger og oppmuntre til egenproduksjon av energi

 gjennom sol, bio, grunnvarme eller vind. Pålegge tilknytning til fjernvarme der det er mulig.

• I bysentrum og i andre store bygg i skal det stilles krav om at nye større tak har solceller eller grønn vegetasjon som drøyer overvann og bidrar til bedre luftkvalitet.

Vi må dyrke mat og ta vare på naturen

• Vi vil ha et strengt regime for jordvern. Jorda skal tas vare på. Boligbygging skal primært skje på «brukt jord» i tilknytning til allerede etablerte sentra eller andre arealer som ikke tar dyrkbar jord. Det skal bare unntaksvis kunne bygges på landbruksjord, og da skal det ryddes tilsvarende ny jord.

• Vi skal stoppe nedbyggingen av strandsonen, utmark og skog. Vi vil sikre folk tilgang til stranda og skogen – og håndheve allemannsretten.

• Vi vil ha en grønn kommune og by som legger vekt på artsmangfold og ikke minst beskytter og styrker livsvilkår for  bier, humler og andre pollinerende insekter.

SV vil ha en kommune som velger framtid - ikke forurensning!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags