Alt elektrisk er ikke nødvendigvis miljø- og klimavennlig

Undertegnede har el-sykkel, men savner nok  trygge sykkelparkeringsplasser i region vår.

Undertegnede har el-sykkel, men savner nok trygge sykkelparkeringsplasser i region vår. Foto:

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Tønsberg kommune jobber i disse dager med å utrede en bysykkelordning. Men slik den økonomiske situasjonen er i kommunen nå, mener vi i Høyre at en innføring bør betinges av at vi får statlige midler. Vi mener også at kommunen må se på om frivillige kan være samarbeidspartnere når det gjelder drifting av tilbudet. Dette har kommunen hverken erfaring med eller kapasitet til. Derimot finnes det frivillige som allerede i dag bla har sykkelverksted.
I sakspapirene til rådmannen nå i januar fremkommer det at kommunen ønsker å prioritere i følgende rekkefølge:
• Prøveordning med gratis utleie av el-sykler
• Utleie av sykler
• Utrede en strategi for el-sparkesykkel
I Tønsberg trenger vi en bysykkelordning, og Høyre har derfor dette i vårt partiprogram. Det er gledelig at fylkeskommunen øremerket midler til Tønsberg, og kommunen ønsker også å søke på sentrale midler, dog bare til el-sykler. Noen annen mulighet gis ikke av staten.

Utvidet busstilbud
I Høyre ser vi helt klart fordelene, både for klima og for belastning av veier, at flere prøver ut sykkel. Men et slikt tiltak vil antagelig bare gi en begrenset miljøgevinst, og vi må derfor jobbe for å utvide busstilbudet til innbyggerne våre. Som kjent er det en fylkeskommunal oppgave, men det betyr ikke at vi som kommune ikke kan påvirke fylkeskommunen.

Vi mener også at kommunen må se om det er muligheter til å søke om statlige midler til sykkelhotell og trygge parkeringsplasser for sykler ved offentlige knutepunkter. Bedrifter bør også se sitt ansvar og legge til rette for at ansatte kan sykle. I Helfobygget på Korten, hvor jeg jobber, har utleier av bygget tilrettelagt for at vi som jobber i bygget, kan parkere sykkel trygt. Som ett av flere tiltak i Bypakken Tønsbergregion anbefaler prosjektet også at det bør «Anlegge sykkelparkering ved viktige lokale sentra innenfor Bypakke-området og etablere låsbar innfartsparkering for sykkel ved ny togstasjon.» Her finnes det muligheter om vi politikere bare klarer å bli enige om Bypakka.

El-sparkesykkel
Så til el-sparkesykkel. Vi er ikke negative til fremkomstmiddelet og heier frem unge og gamle som bytter ut bilen med en el-sparkesykkel. Men vi er skeptiske til frislipp av el-sparkesykkel i byen på grunn av fare for «Oslo-tilstander» . Erfaring fra store byer, betydelig større enn Tønsberg, viser at el-sparkesykkel erstatter mikromobilitet, dvs. at innbyggerne bytter ut buss, trikk og t-bane på korte strekninger med el-sparkesykkel. I Tønsberg er det lite mikromobilitet da kollektivtilbudet ikke er godt nok. Vi er også skeptiske til det totale klimaavtrykket ved utleie av el-sparkesykkel med kort levetid. Vi ser også store utfordringer ved at de parkeres over alt og er til hinder for blinde og svaksynte. Sist, men ikke minst, så viser erfaringer fra andre byer at de forsøpler sentrum. Vi leser stadig i Oslo-aviser at det ligger el-sparkesykler strødd i Akerselven.
Erfaring fra Byfjorden viser vel at tønsbergenseren og turister gjennom tidene også har kastet mye i vannet. Vi frykter derfor at havnebassenget vårt vil bli fylt opp med elektriske doninger som ikke hører til i vannet.
Vi vil derfor følge nøye med når rådmannen kommer tilbake med forslag til en forskrift.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags