Skjebnevår i norsk politikk

Av
DEL

LeserbrevSommeren nærmer seg. Men først: eksamen! Disse ukene har politikerne på Stortinget og i regjeringen sjansen til å vise at de forstår alvoret vi står ovenfor. Har de gjort hjemmeleksene?

FNs naturpanel advarer om at opp mot en million arter kan bli utryddet de neste tiårene. For et halvt år siden fortalte FNs klimapanel at vi har 11 år på å halvere verdens klimautslipp, som vi må for å begrense oppvarmingen til 1,5 grader.

Kjell Anders Lier

1. kandidat, Miljøpartiet De Grønne Tønsberg

Tønsberg

Det fins politiske løsninger. Men klarer politikerne våre å benytte seg av kunnskapen de har fått servert det siste halvåret?

Eksamen 1: Marine verneområder. Stryk

FNs naturpanel viser hvordan havet sakte, men sikkert dør. Halvparten av verdens korallrev har forsvunnet. En av tre fiskebestander er overfisket. Mellom 3 og 25 prosent av livet i havet vil forsvinne innen slutten av dette århundret på grunn av klimaendringer alene.

De Grønne foreslo en lov som gjør det mulig å verne norske havområder som ligger lengre enn 12 nautiske mil fra kysten vår. Vi ba også regjeringen legge fram en plan for å verne 10 prosent av havarealet vårt innen 2020. Men den 14. mai stemte politikerne på Stortinget mot å gi havet trenger sterkere vern.

Eksamen 2: Insektdød. Frist: 28. mai.

Insekter dør ut 8 ganger raskere enn pattedyr. I løpet av de neste tiårene kan 40 prosent av insektene dø ut. De Grønne har levert en 24 punkts krisepakke for å stoppe insektdøden i Norge. Forslagene går til roten av problemet: insektene må få mer plass. Vi må slutte å bygge ned matjord og kulturlandskap. Vi trenger andre driftsformer i jordbruket, mer skogvern og flere blomsterenger på private og kommunale eiendommer.

28. mai får vi svaret på om energi- og miljøkomiteen har forstått at insektdøden også er en trussel mot vår egen eksistens.

Eksamen 3: Klimastreikernes krav og nasjonal klimakrise. Frist: 28. mai.

Den 22. mars demonstrerte mer enn 40.000 skoleelever for en bedre klimapolitikk. 28. mai, fire dager etter en ny runde med klimastreik, har Stortinget sin fjerde og femte mulighet til å vise at de kan sitt klimapensum.

Klimastreikerne krever at norske utslipp kuttes med 60 prosent innen 2030, at tildelingen av nye oljelisenser stanses, og at klimabistanden økes til 65 mrd kr hvert år. Samme dag skal Stortinget behandle et forslag fra oss i De Grønne om å erklære nasjonal klimakrise.

28. mai får vi svaret på hvilke partier som har forstått alvoret. Hvis regjeringen, Sp og Ap møter opp like uforberedt som i april, vil alle stå til stryk.

Eksamen 4: Bærekraftig forbruk. Frist: 28. mai.

FNs naturpanel slår fast at vekst i materielt forbruk er den viktigste underliggende årsaken til at naturen dør i et tempo verden knapt har sett maken til. Fra før av visste vi at det var en sterk kobling mellom vekst i klimautslipp og forbruksvekst. Vi klarer ikke å snu utviklingen uten å sette andre overordnede mål for samfunnsutviklingen enn stadig mer vekst.

Enten FNs klimapanel advarer om at må halvere klimautslippene innen 2030, eller naturpanelet slår alarm på vegne av en million utrydningstruede arter, er svaret fra Stortinget og regjeringen det samme: Vi må vente. Vi må utrede mer. Det er en skrikende kontrast mellom situasjonens alvor og vedtakene politikerne gjør.

Vi er i ferd med å bli den generasjonen som sviktet da det gjaldt som mest. Mai vil vise hvilke partier som har klart å ta innover seg kunnskapen fra FNs klima- og naturpanel, og hvilke som får strykkarakter. 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags