Nå kjenner mange bransjer og enkeltbedrifter på angsten for å gå konkurs eller måtte si opp verdifulle ansatte

Av

Manglende tillit og skapte motsetninger.

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.For å administrere og fordele felleskapets penger, ansetter vi fagfolk i offentlig sektor, og vi velger politiske ledere. Politikerne får makt til å ta avgjørelser for oss som fellesskap. På valgdagen stemmer vi på det partiet som representerer det vi selv mener er det beste settet med idealer, prinsipper, ideer og tanker om blant annet økonomi. Noen av oss er preget av ideologi, - som konservatisme, økologi, sosialisme eller liberalisme. Andre lar seg styre av et engasjement som oppstår for eller mot hendelser eller enkeltsaker som kommer på politikernes bord. Som arbeidsgiverorganisasjon og næringsforening er vi spesielt opptatt av gode rammebetingelser for bedriftene våre og at politikere fra alle partier forstår behovet for private bedrifter og arbeidsplasser.
Privatskoler og omsorg i hjemmet

To ferske saker i Tønsberg som handler om nettopp private arbeidsplasser er en søknad fra Skagerak International School om å få etablere seg i byen, samt en sak om avvikling av private hjemmehjelpstjenester.

UTFORDRENDE TID: Næringslivets tilbud om å løse viktige oppgaver gjennom arbeidsdeling, handel og gjensidig avhengighet og tillit, blir satt opp mot et ønske om «mer fellesskap», altså flere offentlige aktører.

UTFORDRENDE TID: Næringslivets tilbud om å løse viktige oppgaver gjennom arbeidsdeling, handel og gjensidig avhengighet og tillit, blir satt opp mot et ønske om «mer fellesskap», altså flere offentlige aktører. Foto:

Det er ikke alle som ønsker en internasjonal skole i Tønsberg velkommen, og våre folkevalgte er også uenige om hvem som skal tilby oss tjenesten hjemmehjelp. I ordvekslingen har det blitt skapt motsetninger mellom det «offentlige» og «private», og det trekkes frem mye negativt knyttet til bruken av andre tilbydere enn kommunens egne. Næringslivets tilbud om å løse viktige oppgaver gjennom arbeidsdeling, handel og gjensidig avhengighet og tillit, blir satt opp mot et ønske om «mer fellesskap», altså flere offentlige aktører.

Fellesskap som et begrep

Fellesskap er et begrep som ofte knyttes til grupper; Vennene våre, arbeidsplassen vår, lokalmiljøet med foreninger og lag, eller noe så stort som landet vi bor i. Noen ganger brukes begrepet fellesskap om kommunen. Ikke bare geografien og områdets muligheter, men regler, rutiner og fordeling av pengene våre. Innbyggerne ønsker og trenger tjenester, trygder og velferdsordninger, og samfunnet har ordnet dette som et spleiselag. De som jobber betaler ganske mye skatt av inntekten sin, husholdningene betaler gebyrer og avgifter, og slik får kommunen vår inn over halvparten av pengene den trenger til å utføre sine oppgaver. Det er derfor gunstig for oss at vi bor i en kommune med mange ansatte i både offentlig og privat sektor som betaler skatt.

Resten av pengene kommunen trenger, får vi fra hele landets felles pott med penger, - staten. Store bidrag til denne potten kommer fra bedrifter i form av avgifter og skatt på inntekt og formue. NHOs og Tønsberg Næringsforenings medlemmer er nettopp slike bedrifter. Noen av oppdragene deres kommer fra private aktører, andre fra det offentlige. Vi ser profesjonalitet, kompetanse og en arbeidsdeling mellom bedriftene og kommunene som er preget av gjensidig avhengighet og tillit. Vi mener at det verken er det offentlige, de ideelle eller de private bedriftene som isolert sett har skapt spekteret av dagens tilbud. Det er summen og kombinasjonen av dem som innbyggerne trenger og ønsker.

Arbeidsmarkedet i Tønsberg

Allerede før vi hadde hørt om Covid – 19 viste fremtidsanalyser et stort behov for flere private arbeidsplasser i Norge, dette for at vi skal klare å opprettholde våre gode velferdsordninger. Pandemien har gjort oss usikre, mange står utenfor arbeidsmarkedet og vi bruker ikke penger på samme måte som før.

Hjulene holdes ikke i gang. Nå kjenner mange bransjer og enkeltbedrifter på angsten for å gå konkurs eller måtte si opp verdifulle ansatte. Det betyr at våre politikere bør hilse alle nye bedrifter med nye private arbeidsplasser velkommen, slik som Skagerak International School. Og ikke legge ned velfungerende bedrifter som de private hjemmehjelpstjenestene. I Tønsberg er så mange som 40 prosent allerede sysselsatt i offentlig sektor, noe som er langt høyere enn landsgjennomsnittet.

Vi ønsker mer samarbeid

Den norske modellen er basert på at vi har en åpen og velfungerende markedsøkonomi, der private bedrifter skaper verdier som kan skattlegges og omfordeles. Skal bedriftene og deres ansatte være i stand til å betale skatt, må bedriftene også få lov til å tjene penger. At noen tjener mye penger er også viktig, gründere er blant dem som nyter godt av at noen vil investere sin opptjente kapital i deres nye bedrift. Det å skape og drive en bedrift, være kommersiell og tjene penger gir oss ikke bare varer og tjenester vi ønsker, det gir også arbeidsplasser til folk som da er i stand til å bidra til spleiselaget. Offentlig sektor kan ikke finansiere seg selv, så inntektene fra privat sektor er helt avgjørende for å opprettholde gode offentlige tilbud. Vi ønsker derfor mer offentlig/privat samarbeid, ikke mindre!


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.