Mitt nyttårsønske: At kommunen bruker muskler mot a-krim

Vivil Hunding Strømme

Vivil Hunding Strømme Foto:

Av

NHO ønsker seg lokale politikere som setter kampen mot arbeidslivskriminalitet høyt på prioriteringslista. Ved å bruke innkjøpsmakten og stille krav ved offentlige anbud har de en enorm mulighet til å jobbe for et seriøst arbeidsliv.

DEL

MeningerHvert år forsvinner omkring 28 milliarder kroner til arbeidslivskriminalitet. Dette er rett og slett ran av fellesskapet og penger vi kunne brukt på utdanning, helsetjenester og samferdsel. I tillegg betyr det en urettferdig konkurransevridning i næringslivet der de seriøse virksomhetene blir taperne. Flere av NHOs medlemsbedrifter melder om at de ser useriøs konkurranse som en stor og økende utfordring.

Arbeidslivskriminalitet innebærer også store problemer for arbeidstakere som blir utnyttet og fører til press på velferdsordningene i samfunnet. NHO er bekymret for konsekvensene arbeidslivskriminaliteten gir bedriftene, samfunnet og velferdsstaten.


Offentlig sektor – stat, fylker og kommuner, kjøper varer og tjenester for om lag 500 milliarder kroner i året. Dermed har de makt til å begrense og ofte sette en stopper for mange av de kriminelle aktørene. NHO mener at denne innkjøpsmakten i enda større grad enn i dag må brukes til å motvirke arbeidslivskriminalitet. Slik kriminalitet får konsekvenser for hver enkelt arbeidstaker som kan miste jobben i konkurranse mot kriminelle, og for den lille håndverksbedriften på hjørnet som ikke får oppdrag. Ofte må store leverandører til det offentlige selv drive etterforskning fordi det offentliges kontrollmekanismer ikke fungerer godt nok.

Offentlige virksomheter har et særlig ansvar for å sikre at offentlige kontrakter inngås med seriøse aktører. Kompetansen blant offentlige innkjøpere må heves. Spesielt viktig er dette i mindre kommuner, der det er færre øremerkede ressurser satt av til dette arbeidet. Et viktig virkemiddel er å benytte de muligheter som regelverket for offentlige anskaffelser gir. Det gir anledning til å avvise leverandører som har opptrådt i strid med viktige seriøsitetskrav. For å kunne gjøre det, må offentlige oppdragsgivere, og også bedrifter, ta et klart standpunkt om at man ikke ønsker arbeidslivskriminalitet i sine anskaffelser. Dette betyr også at man må stille relevante krav og la kvalitet bety mer enn pris, og at man må rette innsatsen der risikoen er størst og gå konkret til verks. Skal kravene få noen virkning, må det gjennomføres kontroller der risikoen er høy.

Offentlige innkjøpere har dessuten enkel tilgang til sanntidsinformasjon digitalt for å kontrollere at leverandører til det offentlige faktisk betaler skatt og merverdiavgift. Fordi det er grunn til å tro at kriminelle styrer unna den publisiteten et krav om kunngjøring medfører, mener NHO at terskelverdien for offentlige anskaffelser må senkes slik at mindre bedrifter får lettere tilgang til markedet. I påvente av dette ønsker vi at det utarbeides en enkel anbudsportal, en såkalt Lille-Doffin for anskaffelser med lav terskelverdi.

NHO ønsker å bidra regionalt i diskusjoner om hvordan det offentlige kan gjennomføre innkjøp som ekskluderer kriminelle, slik at seriøse virksomheter, både store og små, får slippe til. I Vestfold tar de seriøse bedriftene stort ansvar i prosjektet «Medbyggerne». Alle bedriftslederne som bidrar her, er gode samtalepartnere for dem som vil lære mer om arbeidet mot a-krim. Ansatte som gjør innkjøp og senere oppfølging, enten privat eller det offentlige, kan ha nytte av å snakke med dem.

NHO ønsker seg altså politikere som prioriterer saken høyt i 2019, men like mye ønsker vi at folks holdninger blir slik at alle handler hvitt. Det er ikke greit å be andre om å jobbe svart, hele samfunnet vårt er jo basert på tillit og spleising på felles utgifter. Dette må vi verne om, og slik sett er arbeidet mot arbeidslivskriminalitet også et arbeid for et sunt næringsliv med trygge arbeidsplasser og skatteinntekter til kommunen vi bor i. La oss sammen skape et godt nytt år!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags