Gårsdagens løsninger er ikke oppskriften på fremtidig næringsutvikling

 Anders S. Larsen og Øyvind Jonassen

Anders S. Larsen og Øyvind Jonassen

Av
DEL

LeserbrevDen strategiske Næringsplanen for Tønsberg og Re er vedtatt, og den har klare mål for den nye kommunen. I grunnlaget for den nye næringsplanen er det blant annet brukt en undersøkelse utført av Næringsforeningene i Tønsberg og Re i 2017, der ca. 400 av medlemmene har svart.

Følgende faktorer må være til stede for å lykkes:
• Infrastruktur, inkludert jernbanen og fastlandsforbindelsen.
• Nye næringsarealer.
• Godt samarbeid og dialog med kommunens administrasjon og politikere.
• Forutsigbarhet.
• Være en ambisjonskommune.

Rapporten peker også på noen faglige vurderinger som er med på å avgjøre hvilke kommuner som lykkes med næringsutvikling. Her sies det at kjøp av private tjenester er med på å styrke det private næringslivet, mens eiendomsskatt på næringseiendom vil svekke utviklingen. Tønsberg og Re Høyre sier NEI til eiendomsskatt.

Kaldnes vest kan bli motoren i fremtidig utvikling i Tønsberg

For at kommunen skal kunne utvikle seg videre trenger vi både attraktive boområder og forskjellige typer næringsområder. Plasskrevende industri bør i størst mulig grad samles i områder utenfor etablerte boområder. Her har den nye kommunen langt større muligheter for å oppnå begge deler, enn de to kommunene hadde hver for seg. Høyre mener at området Kaldnes vest skal være et område for både industri og boligbygging. Området er stort med ca. 60 mål i Tønsberg og 70 mål i Færder, og har mulighet for en variert utnyttelse. Området er i dag lukket for allmennheten når det gjelder å komme til sjøkanten. I dette området kan man oppnå både grønne lunger, sjøkontakt for publikum og ha en variert næringsstruktur. Den klassiske verfts- og konstruksjonsindustrien som var til stede i nesten alle byer for noen tiår siden er omstrukturert både på eier og lokasjonssiden. Denne typen industri er i liten grad lokalisert inne i byer i dag. Høyre mener at det er dårlig utnyttelse av arealet i det som kan være en fremtidig «motor» i en variert næringsklynge. I dag er det skapt ca. 700 arbeidsplasser på gamle Kaldnes. Den gjennomsnittlige alderen på innbyggerne i området er 41 år, noe som betyr at det genereres store skatteinntekter til glede for kommunen og samfunnet. Utbyggingen vil alene skape stor aktivitet og merverdi for lokalt næringsliv i mange tiår.

Høyre ønsker både private og offentlige tilbydere av tjenester

Høyre mener at det er den private verdiskapningen som sikrer både inntekter, innovasjon og som gjør at vi kan levere de tjenestene som kommunen har ansvar for. Høyre er i motsetning til venstresiden klare på at de beste tjenestene leveres i en miks av offentlige, ideelle og private aktører. Det gjør at vi både stimulerer til private initiativ, skaper gjensidig læring mellom aktørene og utnytter offentlige midler til beste for befolkningen.

Infrastruktur og forutsigbarhet

Næringslivet etterlyser forutsigbarhet. Fra Høyre sin side ser vi dette i klar sammenheng med å være forutsigbare i de vedtakene vi har fattet. Bypakken, slik den foreligger i dag, vil gi Tønsberg et løft. Det vil påvirke næringslivet i Tønsberg og ikke minst i Færder på en positiv måte både direkte og indirekte. Tunnel var Høyre sitt primære standpunkt i fastlandsforbindelsen, og også det næringslivet ønsket. Høyre mener at bru også løser oppgaven, og bypakken setter Tønsberg i stand til videre utvikling i et 100 års perspektiv.

Godt samarbeid og dialog med kommunens administrasjon og politikere

Høyre skal alltid være en konstruktiv sparringpartner for næringslivet. Dette for å oppnå løsninger som er til det beste for både næringslivet og ikke minst innbyggerne. Høyre skal være aktive mot både næringsforeningen og bedrifter for å forstå deres behov. Det skaper arbeidsplasser og tilfører kommunen og samfunnet store verdier som kan skape gode tjenester for innbyggerne.
Politikere, administrasjon og næringsliv må i samarbeid skape en «JA kultur». Tønsberg og Re Høyre heier på privat eierskap og personlig initiativ
 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags