Nye næringer krever stor innsats

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Da oljeprisen falt til under 30 dollar i 2016 ble det klart at store deler av norsk industri må fases ut. Denne oljeindustrien ble utviklet i regi av staten siden 1970, og har fortrengt mange industrier siden da. Nasjonalt tilrettelegges derfor andre alternativer som energi, sjømat, prosessindustri og turisme. Men merk at ingen av disse næringene er aktuelle her i Vestfold, og at andre alternativer må på plass.

DEL

MeningerRegjeringen overlater omstilling til private krefter men øker også uttaket fra Statens Pensjonsfond dramatisk. For 2017 var underskuddet på statsbudsjettet hele 230.000 millioner, per år! I tillegg øker privat gjeld. Alle disse milliardene finansierer et overforbruk og et stort antall arbeidsplasser (estimert 300.000 pluss ringvirkninger). Dette motvirker omstillingen som behøves.

Dessverre forsvinner forståelse, omstillingsvilje og evne når så enorme kapitalmengder sprøytes inn i samfunnet. Men likevel må det stakes ut bedre veier gjennom framtida.

LES OGSÅ: Det er mitt inntrykk at svært sterke krefter har ansett fornybar energi som truende for oljeinntektene

Industri og eksport gir inntekt

For det vil ikke være nok økonomisk og sosial bærekraft i et samfunn bestående av offentlig virksomhet, byggenæringer, servicetjenester og salg av importerte varer. Eksportrettede næringer behøves i tillegg for å gi meningsfulle liv og økonomisk trygghet. Ny industriell aktivitet betyr flere i jobb og høyere produktivitet og inntekt til fordeling. Slike inntekter gir store lokale ringvirkninger, og motvirker at Vestfoldbyene blir rene pendlerbyer for Oslo.

Når oljepriser, renter, forbruk eller boligpriser før eller siden tar uønskede retninger, er økonomi og arbeidsplasser i fare. Dit vil ingen.

En annen motivator er de globale endringene i forbindelse med en grønn og fornybar omstilling. Kloden er på vei mot 4 grader global oppvarming, og her er store og lønnsomme oppgaver der vi kan tilføre mye kompetanse. Dette haster.

LES OGSÅ: Norsk olje koker kloden

Aktører og planer mangler

Omstilling krever mye oppmerksomhet og ressurser og det tar årevis. Enkelte bedrifter er godt i gang, men for øvrig står befolkingen stille og utsatt for det som kommer. Så hvem tar roller i dette? Hva kan være retningene på slik omstilling og hva passer i denne regionen? Hvor er industriselskaper og investorer som vil utvikle nye næringer?

Reiseliv og datasentre er i beste fall en liten del av løsningen. Det er også en myte at hoveddelen av nye teknologier eller næringer vokser ut fra forskingsresultater og universiteter. Eller at mystisk teknologi eller trylleord vil gjøre susen. Eller at større omstilling skjer automatisk bare det overlates til arbeidsledige ingeniører, skoleungdom og gründere.

LES OGSÅ: De er Vestfolds stolthet

Kapital og lederskap er avgjørende

Av oppstartbedrifter vet vi at kun 3 prosent lykkes godt. Dette er altfor få. En viktig årsak er tilgangen på risikovillig kapital. Denne er svært begrenset i de fleste sektorer, og synes å være mye mer kritisk enn for eksempel teknologi og planer.

Enorme mengder med kapital finnes egentlig i dette rike landet. Men ved omstilling ligger det i sakens natur at investorer må gå inn i næringer som de ikke kjenner. Kapitalen flyter derfor ikke fritt mot de beste prosjektene, men stoppes av frykt og mangel på erfaring.

LES OGSÅ: Vi sier fortsatt nei til datalagringssentral!

Finanskreftene motiveres heller ikke av samfunnets behov eller av miljøteknologi. For eksempel bankene lever godt uten å ta særlig risiko og mangler instrumenter for finansiering av nye næringer og nye miljøteknologier.

Av slike årsaker mener jeg enhver regjering snarest må konstatere at markedskreftene her er dårlig egnet til å drive rask og stor omstilling. Staten har et forvalteransvar og har nok av ressurser og virkemidler til å ta førende rolle. Det må tenkes stort og handles aktivt og involverende. Vellykket omstilling i regi av myndighetene er gjort mange ganger, ref. oljesektoren. Det er bare å komme i gang.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags