Det er mindre dramatisk enn mange tenker. Vi har store ressurser av fornybar vannkraft. Vi har et stort potensial i økt energi fra vind og sol. Teknologien gjør at denne energien blir stadig billigere. Det er et stort potensial for nye arbeidsplasser innen fossilfri industri. Ikke minst i Vestfold.

Matavfall og gjødsel blir drivstoff

Nylig ble «Den magiske fabrikken» åpnet i Tønsberg. Den bruker matavfallet vårt og gjødselen fra landbruket til å lage ikke-fossil biogass. I tillegg lager de gjødsel av restproduktene fra biogassproduksjonen. Det blir noe CO₂-utslipp likevel, det planlegger de å pumpe inn i drivhus for å øke grønnsakproduksjonen. Allerede går mesteparten av bussene og mange renovasjonsbiler i Vestfold på biogass. Biogassbruken kan utvides til andre kjøretøy, både store nyttekjøretøy og privatbiler.

LES OGSÅ:  Trenger 56,9 millioner kroner til «Den magiske fabrikken»

LES OGSÅ: Her blir dyremøkk og matavfall til gass for bussen 

Nylig var jeg på besøk på Haslestad Bruk der Bergene Holm planlegger en fabrikk for bærekraftig biodrivstoff. I stedet for å bruke åkrene til å dyrke raps, eller hogge ned skog for å dyrke palmeolje, kan vi bruke rester fra trelastindustrien og fra skogbruket til å lage et halvfabrikata som de kaller biozin.

Dette kan raffineres videre til biodrivstoff som kan blandes med vanlig bensin og diesel til vanlige biler, eller brukes som reint biodrivstoff til biler som kan bruke slikt. Vi har skog nok i Vestfold. En slik fabrikk vil gi over 70 arbeidsplasser, i tillegg til økte inntekter for skogbruket som kan selge hele trestokken, ikke bare den delen som kan brukes til skurlast. Også løvtre kan brukes til biozin-produksjonen. Det ser det også lovende ut med tanke på at fly kan bruke drivstoff fra skogen.

Utslippsfri transport?

Transportsektoren er den sektoren som slipper ut mest klimagasser og som er mest avhengig av fossil energi. Med biogass, biodrivstoff og elektriske biler er nå ikke lenger latterlig å tenke seg en transportsektor uten utslipp.

Subsidieringa av elbiler som SV var med å få på plass i klimaforliket, viser at politikk nytter. Elbilsalget har økt. I noen måneder har hver fjerde solgte bil vært elektrisk. Nå synker imidlertid salget som følge av at den blå-blå-regjeringen har økt subsidieringa av plug-in-hybrider der miljøeffekten er mer omdiskutert. Siden Norge ikke har egen bilindustri og har nok rein energi, har vi vært i den enestående posisjonen at vår subsidiering av elbilen, har ført til utvikling av ny teknologi.

Teknikken på vår side

Mange synes at det har vært feil å subsidiere dyre Tesla-biler. Men det har ført til en utvikling der batteriprisen har sunket og der batteriene ikke lenger inneholder tungmetaller. Nå er Tesla i ferd med å utvikle en billigere bil. Før 2020 vil vi ha biler som lades på et par minutter og som kan kjøre 500 km pr. lading.

Men likevel: Blant dem som kjøper ny bil i dag, er det flere og flere som skjønner at det ikke er noen fremtid i å kjøpe en bil som kjører på vanlig bensin eller diesel. I løpet av få år er det mulig å stoppe salget av slike biler fullstendig. I Vestfold må vi snarest starte planlegging for en utslippsfri transportsektor.

Lars Egeland