Skattebetalerne finanserte: Nav sendte 277 millioner kroner årlig til kriminelle personer på flukt

Det er svært viktig å stanse tilgangen på offentlige ytelser til personer som er dømt eller mistenkt for alvorlig kriminalitet, skriver Silje Helen Sørhaug Johansen.

Det er svært viktig å stanse tilgangen på offentlige ytelser til personer som er dømt eller mistenkt for alvorlig kriminalitet, skriver Silje Helen Sørhaug Johansen. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

I flere år har mange forlatt Norge og oppholdt seg i utlandet på statens regning.

DEL

LeserbrevEn regning skattebetalerne i Norge må stå for, og det dreier seg om store summer. Dette er noe vi i Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) ser på som svært alvorlig, og lenge ønsket en endring på.

Derfor er vi i FpU glad for at regjeringen med FrP i spissen har forslått en endring på dette som fikk flertall i Stortinget. Vi kan ikke ha det sånn at kriminelle skal kunne få utbetalt penger når de bevisst unndrar seg straff. Det betyr jo at norske myndigheter finansierer personers mulighet til å unnvike norske myndigheter.

Utbetalt i årevis

Regjeringen la frem forslaget om endringer i straffeprosessloven og folketrygdloven som hindrer at kriminelle på flukt får tilgang til ytelser fra NAV. Dagens praksis, der trygdeutbetalinger stopper når en person sitter i varetekt eller soner en ubetinget dom, blir altså utvidet til å også gjelde kriminelle som unndrar seg straff.

Et regnestykke basert på tall fra NAV, viser at det kan ha blitt utbetalt 277 millioner kroner årlig til kriminelle personer på flukt. NAV uttaler selv i media at de har kjent til dette i årevis. Dermed dreier det seg om flere milliarder trygdekroner som er utbetalt til folk på rømmen fra norske myndigheter. Det er hva vi kaller å føre norske skattebetalere bak lyset.

I følge TV2 er de personene på flukt som mottar støtte fra NAV dømt for blant annet familievold, bedrageri, ran, narkotikaforbrytelser og siktet for seksuell omgang med barn. Dette er en uakseptabel problemstilling at personer som har begått straffbare handlinger, skal leve på trygd, finansiert av skattebetaleres penger.

Ytelsene stoppes nå

Det er svært viktig å stanse tilgangen på offentlige ytelser til personer som er dømt eller mistenkt for alvorlig kriminalitet, og som er på flukt for å unndra seg straff. Derfor synes vi i FpU det er bra at regjeringen nå rydder opp i dette lovverket. Vi kan ikke ha et system hvor det offentlige bidrar til å finansiere folk som er på flukt fra lovens lange arm.

I tillegg til at ytelser fra NAV nå stoppes, medfører lovendringene også at myndighetene har muligheten til å fryse formuer som står på kontoene til kriminelle. På denne måten tvinger vi den etterlyste til å melde seg for politiet. Domfelte eller siktede kan selv når som helst sørge for at sanksjonene oppheves, ved å møte frem for politiet, og da også ha rett på ytelser dersom vilkårene ellers er oppfylt.

Vi kan ikke fortsette å overføre penger inn på kontoen til folk som har begått kriminelle handlinger, stikker av til et annet land og gjemmer seg der borte. Vi i FpU synes det er bra det endelig blir en stopp på dette. Skattebetalerne skal ikke finansiere kriminelle på flukt.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags