Det er bortimot ufattelig og flaut at tidligere Nøtterøy kommunestyre har hatt et politisk flertall med så lavt nivå innen miljø, kulturlandskap og jordvern at de vil ødelegge denne matjorda for alltid!

Høyproduktivt landbruksareal

Det har vært mye demagogi om at jorda der er dårlig. Helt feil. I fylkesmannens oversikt over jordbruksarealer – med tre kvaliteter for jord – står dette området oppført som «høyproduktivt» – klasse A. Dette må politikerne ta til seg! Særlig fordi det siden 1991 har blitt ødelagt («omdisponert») 17000 dekar dyrkingsjord i Vestfold – et svimlende tall!

LES OGSÅ(+): Slik kan den omdiskuterte «Borgheim-byen» bli seende ut

Lav selvforsyningsgrad

Dette blir enda verre når vi vet at Norge produserer under 40 prosent av sin egen mat – for hvem vet om vi i framtida alltid kan kjøpe korn i utlandet? Vi plikter å ta vare på jorda, for oss selv og kommende generasjoner; dette burde være en selvfølge for enhver oppegående politiker.

I det siste har det kommet én god nyhet fra politikernes side: Det skal nå utredes hva slags erstatningsansvar som kan oppstå om området tilbakeføres til matproduksjon.

LES OGSÅ: Helt på jordet å bygge blokker her

Vellykket underskriftskampanje

Aksjonen mot ødelegging av dette området hadde nettopp en stor innsamling av underskrifter over hele Færder, og oppslutningen var overveldende.

Onsdag 31. oktober skal det på Tinghaug være kommunestyremøte i Færder kl. 18.00. Da vil folk først samle seg på parkeringsplassen ved Rema (Borgheim) kl. 17.45 med lommelykter (i stedet for fakler); deretter går de til kommunestyret hvor ordføreren på trappa vil få overlevert den store bunken med tusenvis av underskrifter. Det vil også bli appell. Etterpå kan folk ta plass i salen om de vil være til stede under dette punktet.

LES OGSÅ: Skaffet 2.500 underskrifter mot «Borgheim-byen»: – Folk løp bort til oss og ba om å få skrive under

Det er å håpe at så mange som mulig vil møte fram denne dagen og være med på å redde denne matjorda og kulturlandskapet fra å bli utslettet.