Nøtterøys varaordfører: Kunnskapsløst om Teie-planer

VERDIER: Investorenes eventuelle avkastning er ikke tema i reguleringssakene. Foto: Ralf Haga

VERDIER: Investorenes eventuelle avkastning er ikke tema i reguleringssakene. Foto: Ralf Haga

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Lars E. Gleditsch innlegg i Tønsbergs Blad 10. mai er i beste fall kunnskapsløst.

DEL

Meninger 

Teie utvikles ut fra tre lovlige vedtatte planer:

1. Kommuneplanens arealdel med utfyllende bestemmelser, vedtatt 17. juni 2015. Teie sentrum er i kommuneplanens arealdel avsatt til nåværende sentrumsformål. Det er anslått at det kan etableres ca. 150 nye boenheter i planperioden, med boligtypene lavblokk (inntil 4.-etasjer) og høyblokk (5.-etasjer og høyere). Byggehøyder skal fastsettes i reguleringsplan.

LES OGSÅ: Nøtterøy-politikere i utakt med egne vedtak i utbyggingssaker

2. Reguleringsplan nr. 92 – 1, Teiesenteret, vedtatt 12.11.2008. Reguleringsformål: forretning, kontor, bolig, bensinstasjon, infrastruktur, ett område forretning – spesialområde bevaring av bygninger («Nøtterø bakeri-bygget»). Til og med fem etasjer innenfor området. Langs Smidsrødveien høyeste tillatte gesims (øverste boligetasje) kote 32,4.

3. Områdeplan nr. 92 – 2 Teie sentrum, vedtatt 9.11.2011, stadfestet av fylkesmannen 23.3.2012. Områdeplanen er en overordnet og helhetlig plan for Teie sentrum som gir føringer for bl.a. byggehøyder og estetikk, type formål, byggegrenser m.m.

LES OGSÅ: Derfor blir det ingen «Teie-timeout» akkurat nå

Bevaringsverdig bebyggelse

Som en del av områdeplanen ble det utarbeidet en konsekvensvurdering av bevaringsverdig bebyggelse på Teie. I prosessen med utarbeidelse av konsekvensvurderingen ble det avholdt møter med kulturarv i Vestfold fylkeskommune.

Områdeplanen gir føringer for helheten i Teie sentrum. I de pågående detaljreguleringsplanarbeidene skal det bestemmes detaljene for de enkelte delområdene. Her arbeides det med å finne gode løsninger på estetikk og materialvalg.

LES OGSÅ: Teie-beboerne blir verken hørt eller sett

Investorenes rolle er ikke tema

Hagebyplanen fra 1920 som Gleditsch viser til ble opphevet 28.11.1990.

Gleditsch tar også opp grunneiernes/investorenes rolle når det gjelder priser og avkastning på eiendommene. Det er ikke noe tema i reguleringssakene, men hvis prosjektene ikke blir lønnsomme, vil området trolig bli stående og forfalle.

Avslutningsvis har ikke Gleditsch heller fått med seg at det er kommunevalg i Færder til høsten. Det står i stil med resten av artikkelen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags