Opposisjonen skuffet stort. Vedtaket om ikke å ta en «timeout» om Teie dårlig begrunnet

SKUFENDE: Hvorfor løp de andre opposisjonspartiene fra kravene om en skikkelig prosess? Foto: Per Gilding

SKUFENDE: Hvorfor løp de andre opposisjonspartiene fra kravene om en skikkelig prosess? Foto: Per Gilding

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Da den videre utvikling i Teie sentrum så ut til å kunne ende med noe som var uønsket av de aller fleste, var det fire stikkord som forente dem som protesterte – ønsket om mer tid, helhet, folkelig deltakelse og faglighet.

DEL

Meninger 

14. mars gikk en samlet opposisjon i kommunestyret ut i Tønsbergs Blad og advarte mot en skinnprosess uten reell demokratisk medvirkning. Flertallet i hovedutvalget for miljøvern- og kommunalteknikk (Høyre, Frp og KrF), som til da hadde støttet utbyggene mot innbyggerne, var etter dette med på å be administrasjonen utarbeide et forslag til videre prosess.

"Timeout"

Opposisjonen var imidlertid ikke fornøyd med det forslaget som kom – og foreslo «time out». Imidlertid gikk Arbeiderpartiet, Venstre og Miljøpartiet De Grønne (MDG) seinere tilbake på dette kravet. Vi i Felleslista Rødt/SV fikk som alle andre vite dette gjennom avisa.

LES OGSÅ: Derfor blir det ingen «Teie-timeout» akkurat nå

Siden «timeout» ikke var et mål i seg selv, men et middel for å få på plass en demokratisk og faglig forsvarlig prosess, var vi svært skuffet da vi så begrunnelsen til de tre partiene (sist redegjort for i TB 10. og 11. mai). Den gikk ut på at utbyggerne var kommet med en ny og lenge bebudet skisse til arkitektonisk utforming, og at representantene for de tre partiene selv syntes disse skissene var lovende.

Glemt var egne krav om helhetlig planlegging, om et skikkelig faglig grunnlag og en tilfredsstillende medvirkning. Av medvirkning står vi tilbake med forslaget fra, administrasjonen til hovedutvalgsmøtet den 5. april, som de tre partiene da ikke syntes var bra nok. Der det foreslås ett åpent møte om utbygging og vern.

Ingen helhetlig prosess

Heller ikke Kulturarv/fylkeskommunens gjentatte krav om kulturhistorisk stedsanalyse (DIVE), har de tre partiene forsvart – enda de når det gjelder planen for den delen av Teie som dreier seg om området rundt Arenfeldts vei, nettopp setter sin lit til varslede innsigelser fra fylkeskommunen. Heller ikke framover vil vi få noen helhetlig prosess, men fortsatt et forvirrende virvar av ulike og til dels motstridende planer.

LES OGSÅ: Nøtterøy-politikere i utakt med egne vedtak i utbyggingssaker

Vi kan vurdere de skissene som nå er lagt fram av utbyggerne forskjellig, men at det skulle få de tre partiene til å løpe fra kravene til en skikkelig prosess er svært vanskelig å forstå. Det kan hevdes at de likevel ikke har politisk flertall, men det trengs en opposisjon som står fast og peker på en alternativ kurs.

LES OGSÅ: Nøtterøys varaordfører: Kunnskapsløst om Teie-planer

Siste ord er ikke sagt

Ordfører Roar Jonstang (H), som har følt seg tydelig presset av protestbevegelsen på Teie, er nok den som har best grunn til å være fornøyd med det som nå har skjedd. Siste ord er likevel langt fra sagt. Resultatet vil avhenge av at temperaturen og bredden i det lokale engasjementet kommer til fullt uttrykk, selv om det bys dårlige kår.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags